Samorząd nie chce likwidacji kopalni Krupiński

9 września 2016, 07:15 Alert

Jak czytamy w „Polsce Dzienniku Zachodnim”, zarząd powiatu pszczyńskiego wyraził sprzeciw dotyczący możliwego przeniesienia KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co oznacza likwidację tej kopalni.

– Likwidacja suszeckiej kopalni będzie miała negatywny wpływ nie tylko na sytuację mieszkańców gminy Suszec, ale także całego powiatu pszczyńskiego oraz miejscowości, które leżą poza jego granicami. Decyzja takiej wagi powinna być szeroko konsultowana ze społeczeństwem oraz samorządami, bo to my będziemy musieli zmierzyć się z jej skutkami – napisał zarząd w cytowanym przez gazetę stanowisku.

Kopalnia Krupiński / fot. Wikimedia Commons

– Mamy świadomość trudnej sytuacji polskiego górnictwa oraz konieczności przeprowadzenia reform. Jednak plan naprawczy nie może polegać na likwidacji kopalni, która mogłaby prowadzić wydobycie przez szereg kolejnych lat. To przejaw krótkowzroczności i ogromnej niegospodarności – podkreśla starosta pszczyński, Paweł Sadza.- Obawiamy się, że zapewnienia, że nikt nie straci pracy, nie będą miały pokrycia w rzeczywistości, a na naszych oczach będzie rozgrywał się dramat tysięcy osób, rodzin, zubożenie oraz degradacja gminy oraz powiatu – dodaje.

Polska Dziennik Zachodni/CIRE.pl