Sasin: MAP będzie nadzorować wszystkie spółki Skarbu Państwa, z małymi wyjątkami

26 listopada 2019, 08:15 Alert
Jacek Sasin (5)

Ministerstwo Aktywów Państwowych co do zasady będzie nadzorować wszystkie spółki Skarbu Państwa – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Polsat News. Wyjątkiem będzie np. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, a także być może spółki medialne: TVP, Polskie Radio i PAP.

Nadzór MAP nad spółkami 

„Co do zasady wszystkie spółki Skarbu Państwa będą nadzorowane przez nowe ministerstwo. Dotyczy to również instytucji finansowych, które są zaliczane do strategicznych spółek Skarbu Państwa i do tej pory podlegają premierowi” – powiedział wicepremier Sasin. „Nie będzie kontrolowana przez MAP Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, jest decyzja, że będzie ona podlegała ministrowi spraw wewnętrznych. Może będą jeszcze pojedyncze wyjątki. Spółki takie jak TVP, Polskie Radio czy PAP są nieco inne, one wypełniają pewną misję, to nie są podmioty stricte gospodarcze. Sam osobiście uważam, że może lepiej, żeby nadal były nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego” – dodał.

Sasin ocenia, że spółki Skarbu Państwa są obecnie dobrze zarządzane, co widać po wynikach finansowych i wzroście ich wartości. „Chodzi o to, by stworzyć mechanizm synergicznego zarządzania, by koordynować ich działania. Spółki rozproszone po resortach z natury rzeczy miały problem, by podejmować wspólne działania” – powiedział. „Potrzebny jest ktoś, kto przedstawi wspólny cel i zachęci do wspólnego działania. W sytuacji, gdy te spółki nadzorowało kilku ministrów, to było trudniejsze” – dodał.
Jacek Sasin zastrzegł, że wraz z powołaniem nowego ministerstwa nie należy oczekiwać karuzeli zmian w zarządach spółek Skarbu Państwa. „Nie będzie żadnej karuzeli, będą naturalne i normalne zmiany, gdyż w niektórych spółach kończą się kadencje zarządy, będą nowe konkursy, w tych konkursach może się wszystko zdarzyć, nie mogę zakładać, że te konkursy wygrają ci, którzy dotychczas tymi spółkami zarządzają” – powiedział.

Wiceminister Sasin ma nadzieję, że w przyszłości będą możliwe kolejne ruchy repolonizacyjne, takie jak miały miejsce w przypadku Banku Pekao. „W ostatnich czterech latach udało się odkupić część przedsiębiorstw, jak choćby Bank Pekao. Mam nadzieje, że takie ruchy będą też w przyszłości” – powiedział. „Chcemy myśleć o fuzjach, które będą budowały polskie mocne podmioty gospodarcze, które mogłyby w skali nie tylko polskiej rywalizować z innymi podmiotami” – dodał.

Polska Agencja Prasowa

Sasin: MAP będzie przekonywało prezesów spółek energetycznych do szukania oszczędności