Schmidt: Dzięki wsparciu rządu Polacy wykorzystają potencjał do innowacji

5 lipca 2016, 14:30 Innowacje
prof

– Politechnika Warszawska, jako wiodąca uczelnia techniczna w kraju, ma potencjał intelektualny, by dostarczać twórczych rozwiązań dla przemysł – powiedział we wtorek rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który w imieniu uczelni podpisał w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu.

– Wciąż jeszcze Polska jest postrzegana jako kraj, który nie ma możliwości tworzenia nowych technologii. One są stosowane w przemyśle zbrojeniowym i w gospodarce – powiedział rektor Politechniki Warszawskiej dodając, że uczelnia nie jest od tworzenia produktów.

– Tylko we współpracy z rządową agencją jesteśmy w stanie działać skutecznie. Od agend rządowych będzie zależało czy nadal będziemy rozwijali nasze umiejętności – uważa prof. Szmidt.

Jego zdaniem uczelnia ma już konkretne propozycje dla polskiej gospodarki a podpisany dzisiaj dokument potwierdza fundamentalne znaczenie łączenia i intensyfikacji relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem dla rozwoju innowacyjnych technologii.

– Ścisła współpraca obu sektorów i sprawny przepływ technologii do przemysłu to sposób na zdynamizowanie polskiej gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności – skomentował inicjatywę rektor Politechniki Warszawskiej.

– Już kilka lat temu podpisaliśmy z ARP umowę o współpracy globalnej. Wierzę, że podpisana dzisiaj umowa w końcu przyniesie spodziewany efekt – mówił prof. Szmidt