TAG: ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po raz drugi organizują Warsztaty […]
Agencja Rozwoju Przemysłu powołała spółkę ARP Games. Jej głównym zadaniem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających […]
– Politechnika Warszawska, jako wiodąca uczelnia techniczna w kraju, ma potencjał intelektualny, by dostarczać twórczych rozwiązań dla […]
Agencja Rozwoju Przemysłu intensyfikuje współpracę z wyższymi uczelniami. We wtorek podpisała list intencyjny z Politechniką Warszawską. To […]
– W ARP staramy się wykorzystać możliwości innowacyjne małych firm, tak, by zaspokajały potrzeby dużych przedsiębiorstw, które dysponują […]
– Dla Polski najlepszy jest ustrój republikański. Powinniśmy korzystać z etosu demokracji, zarówno greckiej jak i rzymskiej, ale także z […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) Zarząd ARP S.A. wystosował do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie niezbędnych […]
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP podpisały umowę na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów […]
– Agencja Rozwoju Przemysłu, poprzez Ekosystem ARP, chce wesprzeć polskie firmy w procesie wchodzenia na rynek brytyjski i inwestowania na […]
PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na […]
(Polska Agencja Prasowa) Sprzedaż węgla w Polsce w styczniu spadła do 6,08 mln ton wobec 7,47 mln ton w grudniu 2015 roku, natomiast w porównaniu […]
Polskie górnictwo węgla kamiennego przyniosło w ubiegłym roku niespełna 1,9 mld zł straty netto, o ponad 150 mln zł mniej niż rok wcześniej […]
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., (dawne KKSM) wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i […]
Szef MSP Dawid Jackiewicz chce, aby spółki Skarbu Państwa aktywnie włączały się w programy skierowane do startupów. Jego zdaniem w dziedzinie […]
(ARP S.A.) – ARP Venture zainwestuje 12 mln zł w polską spółkę SKB Drive Tech S.A., producenta innowacyjnych systemów napędowych dla […]
W ubiegłym roku polskie kopalnie sprzedały o 1,4 mln ton węgla więcej niż wydobyły, co oznacza, że zmniejszyła się ilość węgla na […]
(ARP S.A.) Stocznia Remontowa Nauta S.A. podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A., ARP S.A. oraz z ING BSK. S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości […]
(ARP S.A.) 21 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dokonało zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl W ostatnich miesiącach wydobycie i sprzedaż węgla były najwyższe od dawna, a zwały przy […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, złożyła Syndykowi wiążącą ofertę zakupu […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu) Rada Nadzorcza ARP S.A.  podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu ARP S.A. Wiceprezesów Marka […]