TAG: ARP S.A.
W ubiegłym roku polskie kopalnie sprzedały o 1,4 mln ton węgla więcej niż wydobyły, co oznacza, że zmniejszyła się ilość węgla na […]
(ARP S.A.) Stocznia Remontowa Nauta S.A. podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A., ARP S.A. oraz z ING BSK. S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości […]
(ARP S.A.) 21 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dokonało zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl W ostatnich miesiącach wydobycie i sprzedaż węgla były najwyższe od dawna, a zwały przy […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, złożyła Syndykowi wiążącą ofertę zakupu […]
(Agencja Rozwoju Przemysłu) Rada Nadzorcza ARP S.A.  podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu ARP S.A. Wiceprezesów Marka […]