Schneider Electric ma nowy system zabezpieczeń przed blackoutami

8 czerwca 2015, 15:30 Energetyka
Linie wysokiego napięcia 1
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

Schneider Electric, globalny specjalista w dziedzinie zarządzania energią, poinformował dziś o zakończeniu procesu wdrażania systemu zarządzania czasowymi przerwami w dostawach energii (OMS). System oparty na technologii ADMS (zaawansowany system zarządzania dystrybucją) przeznaczony jest dla kanadyjskiego operatora Nova Scotia Power. Nowy system umożliwi bardziej precyzyjne lokalizowanie punktów, w których doszło do awarii i szybkie reagowanie na przerwy w dostawach energii, podnosząc tym samym niezawodność i bezawaryjność sieci elektrycznej.

Nowy system ADMS umożliwia lepsze reagowanie na przerwy w dostawach energii, a wchodzące w skład pakietu aplikacje DMS (system zarządzania dystrybucją), oferują dostęp do bardziej aktualnych informacji pozwalających na prowadzenie monitoringu sieci i prognozowanie usterek. Chcemy zapewnić pięciuset tysiącom naszych klientów najlepszy możliwy poziom usług, a nasz zintegrowany system ADMS bardzo nam w tym pomoże – mówi Paul Casey, Senior Director, Transmission and Distribution, Nova Scotia Power. Nasi pracownicy mają teraz bezpośredni dostęp do informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym, dzięki którym mogą szybko reagować na awarie i przeprowadzać naprawy sieci – dodaje Paul Casey.

Jedną z największych korzyści płynących z wdrożenia systemu OMS z funkcjami analitycznymi DMS jest usprawnienie procesu lokalizowania i reagowania na awarie sieci. W przypadku tradycyjnych rozwiązań OMS, kiedy dojdzie do awarii, operator sieci musi opracować plan pozwalający namierzyć problem zanim rozpocznie wdrażanie bezpiecznych i efektywnych napraw, uwzględniających aktualny stan sieci elektrycznej. Technologia OMS firmy Schneider Electric™ jest w stanie opracować tworzony w czasie rzeczywistym model aktualnego i przyszłego obciążenia sieci. Dzięki temu system OMS może automatycznie wygenerować polecenia przekierowania dystrybucji zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa. Pozwala to na znaczne skrócenie przerwy w dostawach energii oraz udostępnienie klientom bardziej precyzyjnych informacji o spodziewanym czasie przywrócenia usług (ETR – Estimated Time to Restore).

Technologia Schneider Electric OMS integruje się z pozostałymi systemami w ramach rozwiązania, które naprawdę zasługuje na miano smart grid – komentuje Dragan Popovic, Executive Vice President, Smart Grid IT, Schneider Electric. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że firma Nova Scotia Power wybrała nasz system OMS, aby podnieść niezawodność usług świadczonych klientom z sektora mieszkalnego, handlowego i przemysłowego
– dodaje Dragan Popovic.

Pakietowe rozwiązanie ADMS opracowane przez Schneider Electric składa się z komponentów OMS, DMS i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ściśle zintegrowanych z geograficznym systemem informacyjnym (GIS) Schneider Electric. Nowy system ADMS wprowadzony przez firmę Nova Scotia Power jest całościowym rozwiązaniem łączącym technologie IT i OT, dzięki któremu większa liczba pracowników uzyska dostęp do danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Pracujące w środowisku web aplikacje do zarządzania personelem, raportowania przerw w dostawach energii oraz mobilny klient systemu ADMS pozwalają operatorowi na wysyłanie ekip technicznych do miejsc, w których doszło do awarii. Jednocześnie rozwiązanie to zapewnia dostęp do bardziej aktualnych informacji na temat kondycji sieci.


System ADMS firmy Schneider Electric został dotychczas wdrożony w ponad 26 krajach przez firmy obsługujące ponad 88 milionów odbiorców usług komunalnych.