Senatorowie PO chcą informacji o dostępie prezesa Orlenu do informacji niejawnych. Koncern odpowiada

17 czerwca 2022, 17:53 Alert

Senatorowie Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski i Magdalena Kochan uważają, że należy zbadać czy i dlaczego prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ma dostęp do rządowych informacji o stanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Odpowiedział na to resort aktywów państwowych, jak i sam płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik

Dostęp prezesa Orlenu do informacji niejawnych

W oświadczeniu skierowanym do premiera, senatorowie wnoszą o informację, czy prezes Orlenu Daniel Obajtek jest dopuszczony do dokumentów zastrzeżonych, poufnych, tajnych i ściśle tajnych. – Prezes Orlenu nie ma prawa do pełnej wiedzy o sytuacji energetycznej Polski. Ktoś taki nie ma prawa podejmować decyzje dot. bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Natychmiast musi być odwołany! – napisał senator Gawłowski na Twitterze.

W piśmie do marszałka senatu Tomasza Grodzkiego, wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podał, że „prezes PKN Orlen posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE, które pozwala mu sprawować funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, również w zakresie bezpieczeństwa”. – Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w trosce o zachowanie odpowiedniego poziomu w spółkach, wobec których minister aktywów państwowych wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, oraz w myśl obowiązujących przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, minister aktywów państwowych skierował do wszystkich zarządów spółek, w tym również do zarządu PKN Orlen, pismo informujące o konieczności zorganizowania systemu ochrony informacji niejawnych, odpowiedniego do potrzeb i klauzuli tajności przetwarzanych materiałów – czytamy w odpowiedzi.

Do sprawy odniósł się także sam koncern. – Prezes Daniel Obajtek w 2018 roku wypełnił ankietę bezpieczeństwa osobowego, która stanowi załącznik do ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie wynikającym z przepisów cyt. ustawy. Chcielibyśmy też podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, za ochronę informacji klasyfikowanych jako niejawne odpowiada kierownik przedsiębiorcy. Kierownik przedsiębiorcy posiada wymagane prawem poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniające do przetwarzania informacji niejawnych – odpowiedział PKN Orlen.

Twitter/PKN Orlen/Michał Perzyński