Trwają prace nad platformą do sterowania pojazdami autonomicznymi

31 lipca 2018, 06:30 Alert

SENSORIS to platforma z zestandaryzowanymi danymi umieszczonymi i przetwarzanymi w chmurze pochodzącymi z pojazdów. Jest to niezbędny, zdaniem specjalistów element by mogły się rozwijać technologie udoskonalające jazdę autonomiczną. Grupa podmiotów, które włączyły się w prace w ramach SENSORIS to zarówno producenci samochodów, dostawcy map i danych do nawigacji, producenci czujników i oprogramowania do nich oraz operatorzy telekomunikacyjni.

Samochód autonomiczny / fot. Wikimedia Commons

Budując na bazie wieloletnich doświadczeń

Pierwsza wersja platformy obsługującej znormalizowane dane w chmurze została przedstawiona w lipcu 2018 roku. Ma mieć szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Prace koordynowali specjaliści z ERTICO – ITS Europe założonej w 1991 roku instytucji zajmującej się badaniami i wdrożeniami w zakresie mobilności. Przedsięwzięcie zainicjowała HERE Technologies firma mająca korzenie w NAVTEQ i Nokii zajmująca się od lat osiemdziesiątych XX wieku digitalizacją map, tworząca dziś trójwymiarowe, wielowarstwowe mapy.

Innowacje dla bezpieczeństwa

Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO powiedział – Jestem dumny z pracy jaką wykonano w SENSORIS w ciągu ostatnich dwóch lat. SENSORIS stanowi ważną platformę innowacyjną i wsparcie dla ERTICO oraz pozostałych 15 zaangażowanych w projekt partnerów umożliwiając im wymianę doświadczeń i wiedzy oraz proponując nowe, innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do rozwijania inteligentnej i bezpiecznej mobilności nie tylko w Europie ale i na całym świecie. Tłumaczył także, że dane SENSORIS działają w zapętlonej strukturze pomiędzy pojazdem a chmurą. Łączą się one z powiązanymi usługami, uwzględniają warunki pogodowe, analizują dane z infrastruktury drogowej, weryfikują przepisy drogowe obowiązujące na danym obszarze, zdarzenia drogowe oraz odnoszą je do stanu technicznego pojazdu.

Ogólnoświatowy standard

Autonomiczne pojazdy będą potrzebowały zestandaryzowanych danych, a te muszą być dostępne niemal w czasie rzeczywistym – to zapewnia nowa platforma. Ambicją osób pracujących nad SFERIS jest upowszechnienie standardu jako ogólnoświatowego. – Wypracowanie specyfikacji jest ważnym osiągnięciem dla branży i dzięki temu zyskujemy jako branża możliwość szerokiego zastosowania testowanych rozwiązań w rzeczywistym świecie – tak o projekcie mówił Prokop Jehlicka, kierownik ds. innowacji w HERE Technologies.

Intelligent Transport/Agata Rzędowska