Sidło: Polskie firmy już uczestniczą w budowach elektrowni jądrowych

22 marca 2019, 17:00 Atom

Monitorujemy stopień zaangażowania polskich przedsiębiorstw w projekty jądrowe na całym świecie. Ponad 70 polskich firm w ostatnich 10 latach – w kooperacji z zagranicznymi koncernami – zrealizowało projekty dla elektrowni jądrowych głównie w UE, ale też np. w Rosji, Kanadzie, Meksyku, Japonii czy na Ukrainie. W opracowanym przez nas raporcie „Polish Industry for Nuclear Energy” swoje możliwości technologiczne prezentuje 300 polskich podmiotów – pisze Andrzej Sidło z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii.

Fot. Pixabay

Na budowie bloku nr 3 fińskiej elektrowni jądrowej pracowało 25 polskich przedsiębiorstw. W Polsce wykonano także kopułę zewnętrzną reaktora, która została przetransportowana do Finlandii drogą morską. Polskie przedsiębiorstwa mogą wykonać większość prac z obszaru tzw. wyspy konwencjonalnej oraz część z wyspy turbinowej. W zasięgu polskich firm są też pewne prace i usługi z obszaru wyspy jądrowej.

Możliwe jest głębsze włączenie polskich podmiotów w międzynarodowe łańcuchy dostaw branży nuklearnej. W ostatnich kilku latach z inicjatywy ME zorganizowano szereg misji gospodarczych do krajów posiadających zaawansowany przemysł jądrowy, a także giełdy kooperacyjne w Polsce z firmami m.in. z Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Japonii czy Hiszpanii. W czerwcu 2018 r. nasze krajowe podmioty prezentowały swoje możliwości na największej wystawie przemysłu jądrowego World Nuclear Exhibition w Paryżu.

Zaangażowanie polskich firm w projekty jądrowe za granicą dało zatrudnienie dużej liczbie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zestawienia dla zagranicznych projektów inwestycyjnych wskazują na możliwość zatrudnienia przeciętnie 1500 specjalistów w okresie do 6 lat, a w szczycie natężenia prac nawet do 6000 pracowników. Odpowiednio przygotowany przemysł krajowy może osiągać korzyści w postaci nowych kontraktów, które najczęściej są kontraktami długoterminowymi. Spośród projektów energetycznych, przemysłowych i infrastrukturalnych sektor energetyki jądrowej cechuje się praktycznie najdłuższym okresem realizowanych prac. Częściej niż gdziekolwiek występują kontrakty wieloletnie, np. prace w perspektywie do 7 lat.

Polskie firmy, włączając się w łańcuchy dostaw światowych koncernów jądrowych, uzyskują praktycznie nieograniczone możliwości realizacji prac poza granicami kraju. Dzięki temu najwyższe wymagania i standardy obowiązujące w sektorze jądrowym pozytywnie wpływają na rozwój sektora energetycznego w Polsce.

Polski program jądrowy przyjęty w 2014 r. zakłada, że w pierwszym roku budowy elektrowni jądrowej 10% wartości projektu będzie zlecone polskim przedsiębiorstwom, przy ukończeniu pierwszego bloku – 30%, a docelowo nawet dwukrotnie więcej. Dla porównania – brytyjski przemysł jądrowy zakłada, że w ramach realizacji nowego programu budowy 9 – 10 nowych reaktorów będzie w stanie zaabsorbować 57% wartości całego projektu. Uwzględniając fakt, że Wielka Brytania dysponuje znaczną flotą cywilnych reaktorów jądrowych, dla której duża część prac wykonywana jest przez lokalne przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że poziom docelowy w Polsce jest ambitny. Jego osiągnięcie będzie wymagało znacznych przygotowań ze strony samych przedsiębiorstw, wspieranych przez instytucje otoczenia przemysłu oraz administrację państwową.

Energetyka jądrowa to sektor o wysokich standardach bezpieczeństwa i wymaganiach technicznych porównywalnych z tymi, które obowiązują w przemyśle lotniczym czy kosmicznym. Przemysł jądrowy cechuje też bardzo wysoki poziom umiędzynarodowienia. Polacy są już w tej branży, działają i odnoszą wymierne sukcesy.

Wszystko co Najważniejsze