Sikorski: Deputaty węglowe muszą być stopniowo likwidowane

2 października 2014, 09:15 Energetyka

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się dziś z przedstawicielami Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Kamiennego. W spotkaniu wziął udział także przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński. Związkowcy na ręce marszałka złożyli list do premier Ewy Kopacz z postulatami podnoszonymi przez protestujących. Przekazali też list otwarty Reprezentatywnych Organizacji Związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

– Wszystko, co rząd zaproponuje w sprawach górnictwa węglowego, będzie w Sejmie niezwłocznie procedowane – zadeklarował Radosław Sikorski. Marszałek przypomniał, że w Sejmie trwają intensywne prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz projektem zmian w Prawie energetycznym. Pierwszy dokument wprowadza kontrolę jakości węgla kamiennego przez Służbę Celną na granicy Polski, a w składach detalicznych – przez inspekcję handlową oraz określa wymogi jakościowe dla tego surowca. Projekt zmian w Prawie energetycznym wprowadza obowiązek uzyskiwania koncesji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na handel węglem.

Przewodniczący Czerwiński poinformował, że dziś o godz. 13.00, komisja której przewodniczy będzie rozpatrywać projekt zmian w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zaprosił obecnych na spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych na posiedzenie. Zapewnił też, że kolejne niezbędne z punktu widzenia górnictwa zmiany w prawie będą niezwłocznie przedmiotem prac komisji. Przypomniał też, że zgodnie z zapowiedzią premier Ewy Kopacz zmiany obejmą także Prawo zamówień publicznych, tak aby ułatwić handel węglem wspólnotowym.

W czasie spotkania poruszona została także kwestia deputatów węglowych dla górników. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że powinny one być stopniowo likwidowane i odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w obowiązujących przepisach. Związkowcy podkreślali jednak, że  wprowadzane w tym zakresie zmiany nie mogą dotykać górników, którzy przeszli na emeryturę przed wejściem w życie nowych regulacji. Obie strony zgodziły się, że jest to racjonalne oczekiwanie.

Marszałek Sikorski zapewnił, że przekaże złożone dokumenty premier Ewie Kopacz. Zwrócił też uwagę związkowców na deklaracje dotyczące sektora węglowego, które złożyła prezes Rady Ministrów w wygłoszonym dziś exposé.