Sikorski: Gazoport stanie się oknem na świat dla naszego regionu

3 stycznia 2014, 12:33 Energetyka
Radosław Sikorski

„Polska, Europa bez euro” – pod takim hasłem ukazał się pierwszy w 2014 roku numer prestiżowego włoskiego miesięcznika o polityce zagranicznej „Limes”, tym razem w całości poświęcony Polsce. Na 200 stronach “Limes” pisze o polskiej historii i sukcesie gospodarczym. Miesięcznik publikuje obszerny wywiad z szefem polskiej dyplomacji, w którym mówi on m.in. o priorytetach polskiej polityki zagranicznej: – Po pierwsze to silna Polska w silnej Unii Europejskiej. Czujemy się odpowiedzialni za integrację opartą na konkurencyjności, solidarności, otwartości i bezpieczeństwie.

Jako pozostałe priorytety polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wymienia stabilny ład euroatlantycki z kluczową rolą NATO oraz aktywność regionalną – współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, budowanie Partnerstwa Wschodniego, współpracę z partnerami z południowej Europy.

Minister Sikorski mówi również o polskim dążeniu do przystąpienia do strefy euro: – Ostatnich 10 lat dobitnie pokazuje, że umiejętnie wykorzystaliśmy szanse, jakie daje członkostwo w UE. Dokonaliśmy znaczącego skoku gospodarczego, od 2003 r. nasz PKB wzrósł o prawie połowę. Wejście Polski do strefy euro – rdzenia zintegrowanej Europy – jest naszym strategicznym celem.

Zaznacza jednak, że aby Polska mogła z poczuciem bezpieczeństwa przyjąć wspólną walutę, kryzys w strefie euro musi zostać trwale rozwiązany, a Polska powinna być do tego wystarczająco dobrze przygotowana.

W wywiadzie dla włoskiego miesięcznika, szef polskiej dyplomacji ocenia również relacje transatlantyckie: Liczę, że wejdą w nowy rozdział poprzez zniesienie istniejących barier, dzięki negocjowanemu porozumieniu Transatlantic Trade and Investment Partnership. USA pozostają liderem w NATO, wspólnie z Europejczykami budują system obrony przeciwrakietowej – podkreśla minister. Zaznacza jednocześnie, że Europa musi działać wielotorowo: rozwijać współpracę w regionie, w ramach Sojuszu, a także pracować nad wspólnymi działaniami UE na rzecz bezpieczeństwa.

Szef polskiej dyplomacji podkreśla również rolę współpracy państw bałtyckich: Wspólnie zabiegamy o rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, tak aby nasza część Europy stawała się coraz bardziej konkurencyjna. Niedawno zakończyliśmy z sukcesem wspólne ćwiczenia wojskowe NATO Steadfast Jazz 2013 – największe manewry Sojuszu od lat – przypomina na łamach „Limes” Sikorski.

Minister Sikorski mówi też o działaniach Polski na rzecz bezpieczeństwa energetycznego: – Zdecydowaliśmy się zainwestować duże pieniądze unijne w modernizację i budowę brakującej infrastruktury energetycznej w UE w najbliższych latach. Jednocześnie Polska zainwestowała w terminal LNG w Świnoujściu, który już za rok stanie się oknem na świat nie tylko dla Polski, ale całego regionu. Minister dodaje, że gaz łupkowy jest szansą na podniesienie konkurencyjności naszej gospodarki. – Ważne jest, aby przyszłe prawodawstwo nie hamowało, lecz sprzyjało rozwojowi sektora. Doświadczenie płynące zza oceanu wyraźnie pokazuje, że jest to możliwe – mówi minister Sikorski.