Silna pozycja Grupy Azoty na rynku tworzyw sztucznych

26 czerwca 2018, 15:00 Chemia

Branża tworzyw sztucznych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i całej Europie. Dynamiczny rozwój tego rynku jest związany z kilkoma kluczowymi czynnikami – pisze Kamil A. Mieszkowski, analityk rynku z Instytutu Analiz Gospodarczych.

Pierwszym czynnikiem jest dobra koniunktura w gospodarce, a w szczególności w branży budowlanej, motoryzacyjnej, ale również w branżach związanych z produkcją opakowań czy urządzeń RTV i AGD. Nie należy jednak zapominać, iż dynamiczny wzrost rynku tworzyw sztucznych w Polsce związany jest również z poziomem wykorzystania tworzyw w naszym kraju. Polska na tle średniej europejskiej wciąż pozostaje daleko w tyle jeśli chodzi o zużycie tworzyw sztucznych w przeliczeniu na mieszkańca (ok. 75 kg stosunku do średnio ponad 90 kg w Europie wg. danych PlasticsEurope). Jeśli dodatkowo uwzględnimy rozwój rodzimych firm produkcyjnych to można przewidywać, że ta branża w Polsce będzie rozwijać się powyżej średniego wzrostu w UE.

Mówiąc o rynku tworzyw sztucznych trzeba podkreślić rolę kluczowych trendów dla jego rozwoju. Po pierwsze, nieustannie wzrasta liczba zastosowań dla tworzyw sztucznych w różnych sektorach gospodarki. Stosowane są one w tak odmiennych dziedzinach jak medycyna, motoryzacja czy budownictwo. Ciągły rozwój nowych metod produkcji pozwala na stosowanie tworzyw sztucznych w miejsce tradycyjnie wykorzystywanych materiałów takich jak np. metal czy szkło. Wykorzystanie w miejsce tych materiałów tworzyw sztucznych generuje wiele korzyści jak np. zmniejszenie kosztów produkcji czy zredukowanie emisji gazów cieplarnianych powstających przy transporcie i produkcji opakowań szklanych. Warto również wspomnieć, że wciąż powstają zastosowania, w których jedynymi dostępnymi materiałami są właśnie tworzywa sztuczne. Po drugie, branża stoi przed dużym wyzwaniem związanym z ponownym wykorzystywaniem tworzyw sztucznych. Zmiany związane z handlem międzynarodowym wymuszają opracowanie i rozwój nowych metod i sposobów ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych. Kluczowe staje się również budowanie większej świadomości wśród konsumentów i szeroka edukacja.

W branży tej można zaobserwować kilka kierunków rozwoju związanych m.in. z tworzywami biodegradowalnymi czy też zawierającymi nano dodatki. Jednak istotnym kierunkiem rozwoju bez wątpienia jest lepsze i bardziej świadome projektowanie detali pod kątem późniejszego recyklingu. Nie można zapomnieć jednak o trendach branżowych takich jak integracja w obszarze łańcucha produktowego czy też lepsze dopasowanie właściwości produktu do konkretnych rozwiązań dzięki procesowi compoundiungu.

Grupa Azoty jest istotnym podmiotem na runku tworzyw sztucznych, który wciąż rozwija tą część swojej działalności. Pod koniec 2017 roku uruchomiono Wytwórnię Poliamidów II w Tarnowie. Wartość tej inwestycji przekroczyła 300 mln PLN. Choć obecnie głównym celem będzie dojście do pełnych możliwości produkcyjnych to docelowy poziom wartości sprzedaży poliamidu powinien osiągnąć 170 tys. ton rocznie. Omawiana inwestycja powinna pozwolić nie tylko na zbilansowanie i integrację właściwego łańcucha produktowego, ale co ważniejsze umożliwi wzrost w zakresie produktów, gdzie prognozuje się najwyższe wzrosty zapotrzebowania.

Nie ulega też wątpliwości, że skala produkcji Grupy Azoty przekracza zapotrzebowanie rynku polskiego i wymaga ciągłych poszukiwań odbiorców na rynkach zagranicznych. Choć Spółka jest obecna na rynkach Europy zachodniej to planuje dalsze dywersyfikacje rynków zbytu. Pod uwagę brany jest również rozwój sprzedaży na rynku amerykańskim.

Warto wskazać, że Grupa Azoty planuje dalsze inwestycje. Bez wątpienia najważniejszym z projektów Grupy są Polimery Police. Będzie to jedna z ważniejszych inwestycji w Polsce. Warto tutaj przypomnieć, że Polimery Police to realizowany w Policach kompleks produkcyjny mający się składać z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturę pomocniczą i logistyczną. Spółka posiada już kluczowe dla procesu technologicznego licencje: na technologię Oleflex – UOP do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz licencję Unipol – GRACE do produkcji polipropylenu. Równolegle w PDH Polska S.A. toczy się proces związany z wyłonieniem przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz” za cenę ryczałtową i prowadzone są działania w celu zorganizowania finansowania. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane rozpoczną się pod koniec 2019 r., natomiast zakładany termin ich zakończenia to koniec 2022 r. Całkowita wartość kapitału inwestycji oszacowana została na 1,27 mld euro, z czego blisko 1 mld euro stanowią nakłady inwestycyjne (CAPEX), a pozostała część wydatków związana jest z kosztami finansowania w okresie budowy, kosztami funkcjonowania spółki projektowej oraz wymaganymi w przyjętej dla projektu formule finansowania project finance rezerwami.

Wydłużenie łańcucha produktowego do polipropylenu stwarza dla Grupy Azoty potencjał wygenerowania dodatkowej i bardziej stabilnej marży. Da to Grupie możliwość funkcjonowania na większym i bardziej chłonnym rynku polipropylenu oraz spłaszczenia cykliczności biznesu. Po uruchomieniu instalacji obszar pozanawozowy stanie się znaczącym źródłem przychodów Grupy.