W Wielkiej Brytanii uruchomiono pilotażowy program Vehicle-To-Grid

6 maja 2019, 13:15 Alert

W Londynie rozpoczął się pilotażowy program pod nazwą E-flex, testujący rozwiązanie wykorzystujące samochody elektryczne jako magazyny energii, znane jako Vehicle-To-Grid (V2G). Pilotaż ma pokazać, w jaki sposób V2G może przyczynić się do promocji elektromobilności oraz polepszenia integracji „elektryków” w systemie elektroenergetycznym.

samochód elektryczny elektromobilność
fot. BiznesAlert.pl

Projekt E-flex powstał dzięki współdziałaniu kilku firm – amerykańskiej firmy informatycznej Cisco, przewodzącej projektowi, brytyjskiego Cenex, E-Car Club oraz firmy Nuvve, będącej dostawcą technologii. Całość powstaje przy współpracy i wsparciu burmistrza Londynu oraz Imperial College London.

Vehicle-To-Grid

Technologia Vehicle-To-Grid (V2G) opiera się na wykorzystaniu baterii pojazdów elektrycznych do sieciowego magazynowania energii, przy wykorzystaniu dwustronnych ładowarek. Umożliwia to zwiększenie elastyczności w ich ładowaniu, co umożliwia obniżenie kosztów „paliwa”, dzięki ładowaniu baterii pojazdów po niższych cenach (np. w nocy) i odsprzedaży nadwyżki do sieci po wyższej cenie. Zagregowane w wirtualną elektrownię pojazdy mógłby również, podobnie do magazynów stacjonarnych, świadczyć usługi sieciowe na rzecz systemu elektroenergetycznego. Byłoby to dla nich dodatkowym źródłem przychodów, obniżając koszty utrzymania pojazdu elektrycznego.

Założenia programu pilotażowego

Pilotaż zakłada wykorzystanie 200 dwustronnych stacji ładowania zainstalowanych w centrum Londynu. Jako cel, autorzy projektu założyli sobie obniżenie (obecnie dość wysokich) kosztów użytkowania samochodów elektrycznych. Modułowość rozwiązania oraz zwiększenie dostępnych mocy i pojemności magazynów przyczyniłoby się także do zwiększenia efektywności wykorzystania energii elektrycznej, choćby przez odciążenie linii przesyłowych w czasie szczytów zapotrzebowania. Miałoby to przełożenia na obniżenie kosztów energii oraz zmniejszenia nakładów na potrzebną infrastrukturę przesyłową.

Do udziału w pilotażu zaproszeni są przede wszystkim operatorzy komercyjnych flot samochodów elektrycznych, w tym car-sharingowych, jak E-Car Club. Ich udział w przedsięwzięciu pozwala na zwiększenie potencjału usługi oraz uzasadnienie stosowania zdecentralizowanych rozwiązań opartych na wypożyczaniu samochodów (co jeszcze bardziej może przełożyć się na obniżenie kosztów dla użytkowników końcowych).

Pozytywny wynik pilotażu pozwoli na rozwój koncepcji oraz całego projektu do fazy komercyjnej. Pozwoli także na ocenę realnego potencjału tej technologii oraz oszacowanie potencjalnych korzyści dla operatorów sieci oraz możliwej redukcji zanieczyszczeń wynikających ze zmniejszenia transportu pojazdami spalinowymi oraz nieefektywnego wykorzystania energii.

E-Flex/Cisco/Nuvve/Marcin Rowicki