Kopacz: Śląsk 2.0 na rzecz przemysłu hutniczego

18 sierpnia 2015, 09:30 Energetyka

Rząd przedstawił w czerwcu w Katowicach Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Śląsk 2.0. Zakłada on m.in. ułatwienia dla przemysłu energochłonnego, którego największymi odbiorcami są spółki z branży metalurgicznej i hutniczej.

Dla mojego rządu wspieranie przemysłu ciężkiego jest priorytetem. Ogłaszając program Śląsk 2.0 mówiłam, że zrobię wszystko, aby przedsiębiorstwa energochłonne stały się konkurencyjne, bardziej rentowne i nie musiały redukować zatrudnienia – mówiła premier w Krakowie.

Wśród rozwiązań wspierających branżę hutniczą premier wymieniła:

  • Zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną

Zwolnienie przedsiębiorstw reprezentujących przemysł energochłonny z części akcyzy wliczonej do ceny energii elektrycznej. Rozwiązanie to zostanie wprowadzone w formie zmiany Ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa została uchwalona przez Sejm 23 lipca 2015 r. Senat przyjął ustawę bez poprawek 7 sierpnia 2015 r. Obecnie oczekuje na podpis prezydenta. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

  • Zwolnienie z części kosztów finansowania Odnawialnych Źródeł Energii

Zwolnienie przedsiębiorstw reprezentujących przemysł energochłonny (w tym przede wszystkim górnictwo, hutnictwo, metalurgię oraz przemysł chemiczny) z części kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (tj. obowiązku zakupu zielonych certyfikatów oraz od 2016 roku obowiązku uiszczania tzw. opłaty OZE), które stanowią element składowy kosztów energii elektrycznej.

  • Program E-KUMULATOR – wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

Mogą skorzystać z niego firmy przedsiębiorcy, dla których ważnym elementem działalności gospodarczej jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko. Premier Ewa Kopacz przekazała, że firma ArcelorMittal będzie korzystała z tego rozwiązania.

Tworzenie dobrych warunków do rozwoju przemysłu

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że efektem działań wspierających przemysł ciężki jest m.in. decyzja firmy ArcelorMittal o zainwestowaniu ponad 500 mln zł w oddziale w Krakowie. Te pieniądze mają się przełożyć na utrzymanie zatrudnienia – poinformowała premier. W sześciu oddziałach firmy w województwach małopolskim, śląskim i opolskim zatrudnionych jest ok 11 tys. osób.

Kiedy jest dobre zrozumienie, współpraca między przedsiębiorcą a rządem, efekty mogą być takie, że stan zatrudniania nie zmniejsza się, a  my stajemy się bardziej konkurencyjni – mówiła premier. Import stali będzie się zmniejszał. Będziemy więcej eksportować – dodała.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów