Słowacy z finansowaniem na elektromobilność w Polsce

27 czerwca 2017, 09:30 Alert

Greenway Infrastructure, słowacka firm zajmująca się budowaniem sieci ładowania dla samochodów elektrycznych poinformowała, że otrzymała finansowanie z Komisji Europejskiej na rozwój sieci w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym obszarem, na którym ma powstać sieć szybkiego ładowania jest Polska, inwestycja obejmie też Słowację.Łącznie powstanie sieć licząca blisko 200 punktów ładowania wzdłuż głównych polskich dróg. GWP zbuduje m.in.10 ultraszybkich ładowarek.

Projekt GWI ma pomóc osiągnąć przejezdność w naszym rejonie samochodów elektrycznych, ma być elementem wspierającym sieć drogową TEN-T.

W ramach kolejnego projektu pojawią się pierwsze w Polsce ultraszybkie ładowarki (do 350 kW), a dodatkowo także pierwsze stacje wyposażone w magazyn energii (Battery Assisted Charging Systems – BACHS), ułatwiające ładowanie w lokalizacjach o najwyższym zapotrzebowaniu. Poza tym powstanie 50 stacji wolnego ładowania w miejscach przesiadkowych (takich jak węzły kolejowe czy autobusowe) .

Dzięki projektowi nastąpi dalszy rozwój powstającej obecnie sieci szybkich ładowarek Greenway. Do 75 projektowanych obecnie szybkich stacji (do 50 kW) dołączy kolejne 60. Dzięki zwiększeniu ilości ładowarek i ich technologicznemu zróżnicowaniu sieć Greenway stanie się gęstsza i bardziej dostępna dla większej liczby użytkowników pojazdów elektrycznych. Realizacja projektu będzie kolejnym impulsem dla rozwoju elektromobilności w Polsce i Europie Centralnej.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zostaliśmy wybrani przez Komisję Europejską do wprowadzenia w regionie technologii ultraszybkiego ładowania. Ten projekt pozwoli nam osiągać nasze wspólne cele, którymi są przyczynienie się do tego by samochody elektryczne były realnym i niezawodnym środkiem transportu dla rosnącej liczby kierowców oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza” powiedział Peter Badik, partner zarządzający w Greenway Infrastructure.

„Inwestycja Komisji Europejskiej wraz z inicjatywami podejmowanymi przez polski rząd, pokazują, że rynek pojazdów elektrycznych w tym regionie szybko wzrasta. GWI ma doprowadzić do wzrostu . Rozbudowując sieć ładowania w całej Polsce, umożliwiamy coraz liczniejszej grupie osób poruszających się na codzień elektrycznymi samochodami łatwo poruszać się po kraju i usuwamy bariery w popularyzacji elektrycznych samochodów” skomentował Rafał Czyżewski CEO GWI Poland.

Obecnie firma obsługuje 20 publicznych szybkich ładowarek na Słowacji i planuje poszerzenie tej liczby o kolejnych 10 do końca 2018 roku. GWI buduje także pierwszą publiczną, ogólnokrajową sieć stacji szybkiego ładowania w Polsce. Na rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych GWI otrzyma 6.165.496 EUR na uruchomienie następujących stacji ładowania:

  • ultraszybkie ładowarki (moc do 350 kW) 10 w Polsce i 3 na Słowacji;
  • szybkie ładowarki (moc 40-50 kW) 60 w Polsce;
  • wolne stacje ładowania (7-22 kW) 50 w Polsce i 20 Słowacji;
  • system wsparcie do ładowania baterii 10 w Polsce.

Tymczasem jeszcze w tym roku, począwszy od września, GWP planuje w ramach realizowanego obecnie projektu rozpoczęcie udostępniania kilkudziesięciu stacji szybkiego ładowania w Polsce. W pierwszej kolejności zostaną uruchomione ładowarki m.in. w  Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Toruniu, Rzeszowie, Bielanach Wrocławskich oraz 3 w Warszawie. Udostępniona w grudniu ub.r. pokazowa stacja w warszawskim Mokotowie cieszy się dużą popularnością – odnotowuje ponad 300 ładowań miesięcznie. Projekt rozbudowy sieci ładowarek samochodów elektrycznych w liczbach Dzięki obu projektom finansowanym w ramach instrumentu Connecting Europe Facility do maja 2020 roku Greenway zbuduje w Polsce:

  •  10 ładowarek ultraszybkich (do 350 kW),
  • 135 szybkich ładowarek (50 kW) – 75 w ramach realizowanego obecnie projektu
    zaplanowanego do końca 2018 roku, oraz 60 stacji w kolejnym jego etapie,
  • 50 wolnych ładowarek (7- 22kW) zlokalizowanych w punktach przesiadkowych,
  • 10 magazynów energii (BACHS) przy wybranych stacjach ładowania w Polsce.

Greenway Infrastructure/Agata Rzędowska