Służby ostrzegają przed budową agentury wpływu Chin w Polsce

13 października 2023, 07:00 Bezpieczeństwo

– Z uwagi na pozycję Polski oraz rosnące napięcia między USA – najważniejszym sojusznikiem RP – a Chinami identyfikowany jest również wzrost zainteresowania naszym krajem ze strony chińskich służb – czytamy w raporcie ministra koordynatora ds. służb specjalnych.

Chiny i Rosja. Źródło: freepik
Chiny i Rosja. Źródło: freepik

Według autorów raportu służby chińskie prowadzą aktywne działania w Polsce, „wspierając polityczne i gospodarcze interesy ChRL, w tym angażując się w operacje z zakresu soft power”.

– W raporcie Ministra Koordynatora Służb Specjalnych zaprezentowano dane dotyczące działań podejmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewntrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, przedstawiono charakterystykę aktualnych zagrożeń wywiadowczych, a także omówiono wymierzoną w interesy RP aktywność rosyjskich, białoruskich i chińskich służb specjalnych. Efekty zaangażowania oficerów polskiego kontrwywiadu często pozostają nieznane opinii publicznej. Zachęcamy do zapoznania się  z tym kompleksowym materiałem, pokazującym w jaki sposób służby specjalne budują odporność państwa i społeczeństwa na zagrożenia ze strony obych wywiadów – czytamy w komunikacie.

– O skali zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP może świadczyć bezprecedensowa liczba 1130 osób objętych w latach 2016-2023 zakazem wjazdu do RP i strefy Schengen z uwagi na zidentyfikowane przez ABW i SKW zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Są to m.in. osoby podejrzewane o związki ze służbami specjalnymi wrogich państw. Wśród nich znajdują się m.in. dziennikarze, przedstawiciele środowiska naukowego, reprezentanci podmiotów gospodarczych, fundacji, organizacji pozarządowych itp. – czytamy w raporcie. Służby nie zapominają o stałym zaangażowaniu Białorusi i Rosji. – Zainteresowaniu wywiadów FR i RB niezmiennie znajduje się także wiedza o życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym Polski, w szczególności dotycząca infrastruktury krytycznej i sektora energetycznego – czytamy.

Jednak novum jest istotny fragment raportu poświęcony Chinom. – Z kolei aktywność chińskich służb specjalnych w Polsce jest obliczona przede wszystkim na umacnianie międzynarodowej pozycji Chin jako światowego mocarstwa w obszarze politycznym, militarnym oraz gospodarczym. Służby ChRL angażują się w działania propagandowe oraz ochronę interesów ekonomicznych Chin w RP. – W ich zainteresowaniu pozostają też kwestie polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji z USA, w tym pomocy udzielanej Kijowowi. Chińczycy stale monitorują także kwestie wrażliwe dla Komunistycznej Partii Chin, np. relacje polsko-tajwańskie czy aktywność przebywających za granicą grup uznawanych za zagrożenie dla stabilności reżimu (działaczy na rzecz demokracji czy Tybetańczyków) – można przeczytać w raporcie. – Aktywność Chińczyków, poza pozyskiwaniem informacji istotnych dla Pekinu, ukierunkowana jest na budowanie w Polsce prochińskiego lobby, które pozwoliłoby Pekinowi wpływać na wybrane aspekty życia politycznego i gospodarczego w RP. W związku z tym, służby specjalne ChRL starają się docierać do osób, które wsparłyby je w realizacji tego celu.

Polska jako członek Unii Europejskiej i NATO wspiera Ukrainę odpierającą inwazję Rosji na Ukrainie oraz krytykuje politykę Chin w Tybecie oraz wobec Tajwanu.

Kancelaria Premiera / Wojciech Jakóbik

Chiny pomagają Rosji słać ropę poniżej radaru sankcji Zachodu