Solidarność chce zmian w programie Czyste Powietrze

10 maja 2019, 08:30 Alert
smog
Smog nad Krakowem / fot. Wikimedia Commons

Śląsko-dąbrowska Solidarność chce, by w programie Czyste Powietrze znalazły się dotacje do przyłączeń domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych oraz dofinansowanie zakupu elektrofiltrów kominowych. Proponuje też usunięcie zapisów „dyskryminujących” nowoczesne kotły węglowe.

Projekt stanowiska w tej sprawie śląsko-dąbrowska Solidarność zgłosiła na czwartkowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS). Sprawa została wstępnie przedyskutowana. Ewentualne przyjęcie stanowiska przesunięto jednak na następne posiedzenie plenarne WRDS.

Zgłaszając projekt pod czwartkowe obrady przedstawiciele Solidarności przypomnieli, że to oni byli jednymi z inicjatorów podjęcia przez WRDS tematyki niskiej emisji. W projekcie zapisano, że konieczność walki ze smogiem i niską emisją to jedno z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed woj. śląskim.

Solidarność zaproponowała m.in., aby WRDS uznała potrzebę uzupełnienia programu Czyste Powietrze o możliwość dofinansowywania przyłączeń domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych.

„Rozwój ciepła systemowego oraz kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej jest jedną z najbardziej optymalnych metod walki z niską emisją. Działania w tym zakresie są również ważnym elementem Programu dla Ś1ąska, którego WRDS była inicjatorem” – przypomniano w projekcie.

Wskazano, że woj. ś1ąskie, ze względu na gęstość zaludnienia i rozbudowaną infrastrukturę, jest najlepszym miejscem do lokowania inwestycji w zakresie rozwoju ciepła sieciowego oraz kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej. Przyspieszenie działań w tym obszarze jest jednocześnie głównym zadaniem powołanego w marcu br. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju międzyresortowego zespołu ds. kogeneracji i integracji systemów ciepłowniczych na Śląsku.

„Uwzględnienie wsparcia dla ciepła sieciowego w programie Czyste Powietrze stanowiłoby istotne uzupełnienie działań podejmowanych w tym zakresie” – uznała Solidarność.

Związek zaproponował również, by WRDS zawnioskowała o usunięcie z programu „zapisów dyskryminujących nowoczesne kotły węglowe w ogrzewnictwie indywidualnym”. Przypomniano, że w obecnym kształcie programu utrudniona jest możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu kotła węglowego piątej generacji w sytuacji, gdy istnieje możliwość podpięcia do sieci gazowej.

„Takie rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia ekologicznego, ani ekonomicznego. Przyczynia się natomiast do promowania gazu importowanego głównie z Federacji Rosyjskiej, kosztem ograniczenia rynku zbytu dla węgla produkowanego w polskich kopalniach, co negatywnie wpływa na kondycję tego kluczowego sektora gospodarki w woj. śląskim” – uważa Solidarność. Jednocześnie związek chciałby umożliwienia dofinansowywania zakupów elektrofiltrów kominowych, „jako wielokrotnie tańszej alternatywy dla wymiany całej instalacji grzewczej w ogrzewnictwie indywidualnym”.

Solidarność przypomniała, że projekt elektrofiltru kominowego przystosowany do montowania w instalacjach grzewczych starszego typu opracowała wspólnie z Politechniką Śląską grupa CZH. Urządzenie ma „czterokrotnie ograniczać emisję pyłów PM10 i PM2,5 do atmosfery”, dzięki czemu „można więc praktycznie natychmiast osiągnąć pożądany efekt ekologiczny” – przy jednostkowych nakładach rzędu 2 do 3 tys. zł.

„Umożliwienie dofinansowania tego typu inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze przyczyni się do rozwoju tej technologii oraz znacząco zwiększy dostępność tego programu dla uboższych gospodarstw domowych” – uznali związkowcy.

Ich zdaniem, aby zwiększyć dostępność programu należy zmodyfikować obecne kryteria dochodowe dla gospodarstw domowych, decydujące o poziomie dofinansowania do termomodernizacji domów oraz modernizacji instalacji grzewczych.

„Obecne, zbyt restrykcyjne progi dochodowe sprawiają, że mimo możliwości uzyskania dofinansowania, koszt proekologicznych inwestycji przewyższa możliwości finansowe nawet rodzin osiągających dochód na średnim poziomie” – podkreśliła w projekcie Solidarność.

W ramach uruchomionego we wrześniu ub. roku rządowego programu Czyste Powietrze można uzyskać dotacje, pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych czy wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne.

25 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska podało, że do 19 kwietnia br. w ramach programu złożono 45 tys. 257 wniosków o udzielenie dofinansowania na ponad 45,2 mln zł. Podpisano 6263 umów na kwotę ponad 87 mln zł w formie dotacji i 1,3 mln zł w formie pożyczki. Wypłacono – w formie dotacji, jak i pożyczki – ok. 6,9 mln zł.

Polska Agencja Prasowa