SOLINOX zazieleni KGHM miedź w Legnicy

31 marca 2023, 16:00 Alert

Wytop miedzi ma wpływ na środowisko, ale polski gigant KGHM kończy inwestycje, która ma go zminimalizować. Chodzi o instalację SOLINOX w Hucie Miedzi Legnica.

Instalacja SOLINOX. Fot.: KGHM.
Instalacja SOLINOX. Fot.: KGHM.

KGHM będzie pierwszą firmą w Polsce wdrażającą technologię kalomelową wykorzystywaną w SOLINOX. Trwa rozruch technologiczny tej instalacji po serii testów zakończonych wynikiem pozytywnym. Ten węzeł oczyszcza gazy technologiczne ze związków arsenu i rtęci do poziomu poniżej 0,05 mg/Nm sześc. zgodnie z przepisami unijnymi o zastosowaniu najwyższych technologii (konkuzja Best Available Techniques – BAT) w celu ochrony jakości powietrza.

KGHM deklaruje w strategii chęć wspierania transformacji energetycznej Polski oraz produkcji nowych produktów z miedzi oraz innego metalu. Zamierza także zaopatrywać się w energię z własnych źródeł zero- i niskoemisyjnych. KGHM deklaruje w swej polityce klimatycznej, że chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 30 procent do 2030 roku w stosunku do poziomu z 2020 roku.

KGHM/Wojciech Jakóbik

Miedź zielona i… biało czerwona. Polityka surowcowa a Europejski Zielony Ład (WIDEO)