Sondaż: Polacy popierają rozwój energetyki wiatrowej

13 stycznia 2021, 11:30 Alert
oze wiatrak
fot. Pixabay

Z badania świadomości i zachowań ekologicznych dot. energii wiatrowej (lądowej i morskiej), przeprowadzonego dla ministerstwa klimatu i środowiska wynika, że 85 procent respondentów popiera rozwój lądowych farm wiatrowych, a 76 procent badanych chciałoby wykorzystywać energię elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

Energetyka wiatrowa

Z danych badania, które zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 roku wynika, że rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce popiera 85 procent mieszkańców. 24 procent mieszkańców Polski zadeklarowało, że żyje w okolicy lądowych farm wiatrowych. – Respondenci z tej grupy pozytywnie oceniają działania władz lokalnych i inwestora farmy wiatrowej na etapie jej powstawania – ocenia resort. Ponad 54 procent badanych mających w swojej okolicy zamieszkania farmy wiatrowe.

Co siódmy badany uważa, że lądowe farmy wiatrowe mają raczej lub zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. – W analizie ze względu na wiek respondentów, można zauważyć, że im przedział wiekowy jest większy, tym odsetek ocen pozytywnych jest mniejszy, lecz nadal w najstarszej grupie wiekowej jest to ponad połowa wskazań pozytywnych – argumentuje ministerstwo. Jest ich 58 procent.

Moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi 6,1 GW, zgodnie z danymi za trzeci kwartał 2020. Dodatkowo, w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Mieszkańcy Polski w zdecydowanej większości popierają rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce. Wśród badanych 83 procent jest „za”. Wszyscy uczniowie, studenci są pozytywnie nastawieni do takich planów. Najmniej, choć nadal w znacznej części, pozytywnie odbierają takie plany emeryci, renciści (73 procent) – podaje resort.

Energię elektryczną pochodzącą z morskich farm wiatrowych chciałoby używać w gospodarstwach domowych 76 procent respondentów. – Morskie farmy wiatrowe są oceniane, jako pozytywnie wpływające na środowisko – takie przekonanie widoczne jest poprzez 67 procent wskazań raczej lub zdecydowanie pozytywnych. 8 na 10 mieszkańców Polski jest zdania, że energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju- podkreśla resort.

Zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku planowane jest uruchomienie 5,9 GW mocy z morskich farm wiatrowych. Do roku 2040 ich łączna moc jest przewidywana w przedziale 8-11 GW. Resort przewiduje, że projekty zlokalizowane na Bałtyku będą oddawane do użytku pomiędzy 2024 a 2033 rokiem. W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta 17 grudnia 2020 roku przez Sejm RP i jest obecnie przedmiotem prac Senatu.

Bartłomiej Sawicki

Rekordowe dopłaty do OZE w Niemczech