CBOS: Nadal większość ankietowanych jest przeciwna atomowi, jednak liczba zwolenników rośnie

16 czerwca 2021, 15:45 Alert
atom Elektrownia Mochovce na Słowacji. Źródło: Wikipedia
Elektrownia Mochovce na Słowacji. Źródło: Wikipedia

Z opublikowanego w środę raportu CBOS wynika, że 39 procent badanych opowiada się za budową elektrowni jądrowych w Polsce, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych od poprzedniego pomiaru w 2018 roku. 45 procent respondentów jest temu przeciwne.

Wyniki sondażu CBOS o atomie

Kierując się ku neutralności klimatycznej, Polska energetyka ma stopniowo odchodzić od węgla i w coraz większym stopniu wykorzystywać zeroemisyjne źródła odnawialne oraz – również uznawaną za „czystą” energię elektryczną wytwarzaną w elektrowniach jądrowych, które w Polsce dopiero mają powstać.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada, że produkcja energii elektrycznej w Polsce będzie wynosiła w pierwszej połowie lat 40. około 20–25 procent całości miksu. Pierwszy reaktor ma być gotowy w 2033 roku. Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku nasiliła sceptyczny stosunek Polaków do energetyki jądrowej, który od tamtego czasu przeważa nad poparciem. Obecnie jednak przewaga ta jest mniejsza niż przed laty. Za budową elektrowni jądrowych w Polsce opowiada się dwie piąte badanych (39 procent, od poprzedniego pomiaru w 2018 roku wzrost o 5 punktów procentowych), a  45 procent jest temu przeciwne (spadek o 5 punktów).

Grafika CBOS

Grafika CBOS

O badaniu

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (372) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8 procent metodą CAPI, 30,0 procent – CATI i 15,2 procent – CAWI).

CBOS/Bartłomiej Sawicki