Sonik: Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zaproponuje dyrektywę ws. łupków

18 września 2013, 10:40 Energetyka

Pod koniec tego roku Komisja Europejska zaproponuje regulacje prawne dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Zdaniem europosła Bogusława Sonika, KE zdecyduje się na przedstawienie dyrektywy regulującej cały proces. Polska oraz inne kraje rozwijające poszukiwania gazu łupkowego są przeciwne wszelkim unijnym regulacjom. Argumentują one, że prawo  krajowe w pełni chroni środowisko.

Dyrektywa unijna jest nie korzystną formą regulowania procesu wydobywczego. Wcześniej mówiono, o przyjęciu „zespołu dobrych praktyk” dotyczących eksploatacji gazu łupkowego. Taką informację przekazał europoseł Bogusław Sonik, który powołuje się na źródła w dyrekcji ds. środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENVI). Chce ona objąć gaz łupkowy europejskimi ramami legislacyjnymi. Tekst dyrektywy ma zostać w najbliższych dniach przedstawiony do konsultacji innym dyrekcjom generalnym. Ocena wpływu zwraca uwagę główne na kwestie dotyczące chemikaliów, konstrukcji odwiertu i recyclingu wody – poinformował Sonik.

Wiele będzie zależało od postawy unijnych komisarzy, która w kwestii gazu łupkowego nie jest spójna. Sceptyczna wobec technologii szczelinowania hydraulicznego jest Connie Hedegaard, komisarz ds. klimatu oraz komisarz ds. środowiska Janez Potocnik. Pozytywnie o potencjalnym wpływie gazu łupkowego dla europejskiego przemysłu wypowiadał się komisarz ds. energii Gunther Oettinger.

– Teraz wszystko zależy od argumentacji i siły przebicia pozostałych Komisarzy: ds. Energi i Konkurencyjności oraz krajów członkowskich, czy zdołają na tym etapie zatrzymać tę inicjatywę – przekonuje europoseł. Sonik zwrócił także uwagę, że oprócz względów środowiskowych Komisja, powinna uwzględnić możliwości obniżenia cen energii oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego jakie niesie ze sobą gaz łupkowy.

Gazłupkowy.pl