Spada wydobycie i sprzedaż węgla w JSW

19 kwietnia 2019, 08:30 Alert

Produkcja węgla ogółem w JSW w I kw. 2019 r. wyniosła 3,48 mln ton i była niższa wobec IV kw. 2018 r. o ok. 6,8 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. była niższa o ok. 15,4 proc. – podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla ogółem sięgnęła ok. 3,57 mln ton i była niższa kdk o ok. 3,0 proc., a rdr spadła o ok. 9,8 proc.

fot. Dawid Lach / JSW

Jak podała spółka, produkcja węgla koksowego w I kw. wyniosła ok. 2,40 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. – niższa o ok. 21,2 proc.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła w I kw. ok. 1,08 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 24,1 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. – wyższa o ok. 0,9 proc.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w I kw. 2019 r. ok. 69 proc. wolumenu ogółem – podała spółka w komunikacie.

Produkcja koksu ogółem w JSW w I kw. 2019 r. wyniosła 0,83 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 5,4 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. – niższa o ok. 10,1 proc.

Sprzedaż koksu ogółem w I kw. 2019 r. wyniosła 0,85 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 14 proc., a w stosunku do I kw. 2018 r. niższa o ok. 0,4 proc.

JSW podała w komunikacie, że cena węgla hard na I kwartał 2019 r. wyznaczona metodą Nippon Steel w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu grudzień-luty, w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres spadła o ok. 1 proc.

Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego indeksu za I kw. 2019 r. w stosunku do średniej IV kw. 2018 r. spadła o ok. 6 proc. Średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za I kwartał 2019 r. w stosunku do średniej IV kwartału 2018 r. spadła o ok. 4 proc.

Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w I kw. 2019 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 8 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 7 proc.

Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w I kw. (przeliczonych na USD) do indeksu Nippon Steel wyniosła 89 proc., a do TSI 91 proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w I kw. 2019 r. (dane za styczeń-luty 2019 r.) wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego o ok. 4 proc.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w I kw. 2019 r. w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła o ok. 5 proc.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w I kw. 2019 r. wzrosły w stosunku do kwartału ubiegłego o ok. 1 proc. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez grupę JSW w I kw. wzrosła o ok. 5 proc. kdk. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 4 proc.

Polska Agencja Prasowa