Żołyniak: Gazyfikacja Polski wymaga specustawy gazociągów dystrybucyjnych

18 maja 2018, 06:15 Energetyka

Bez odpowiednich narzędzi prawnych i bez wsparcia politycznego mamy i będziemy mieli duże problemy z realizacją założonych planów gazyfikacji kraju – powiedział Marian Żołyniak, pełniący obowiązki prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa podczas odbywającego się Krakowie 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników.

Gazociąg. Fot. Gaz-System
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Specustawa gazociągów dystrybucyjnych

Marian Żołyniak przypomniał, że na koniec pierwszego kwartału Polska była zgazyfikowana w 60 proc. Z 2479 tylko 1481 gmin ma tylko dostęp do paliwa gazowego.

Prezes PSG poinformował, że 16 maja spółka rozstrzygnęła przetarg na gazyfikację gmin Kamienna, Ochotnica, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica i Łącko. Wartość tej inwestycji to 64 mln zł, ma być ona ukończona w 2021 r. W latach 2016 – 2022 na sam rozwój sieci PSG chce przeznaczyć 11,3 mld zł. W latach 2018 i 2019 będzie to 2,3 mld zł.

Marian Żołyniak przypomniał, że decyzję o budowie gazociągu do Szczawnicy podjęła jeszcze Karpacka Spółka Gazownicza w 2008 r. Tak więc proces inwestycyjny do rozstrzygnięcia przetargu trwał 10 lat.

Aby zmienić tą sytuację, PSG postuluje objęcie choć niektórych gazociągów dystrybucyjnych specustwą. Marian Żołyniak zwrócił uwagę, że łączny czas trwania inwestycji na podstawie przepisów ogólnych wynosi od 8 do 9 lat, podczas gdy na podstawie specustawy jest to ok. 3,5 roku.
Czynniki te powodują również, że PSG ma coraz więcej problemów z biurami projektowymi, które nie startują w przetargach na wykonanie dokumentacji projektowych – zauważył Marian Żołyniak.

Powolne procedury

Według prezesa PSG główne bariery dla inwestycji w gazociągi dystrybucyjne to brak natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, długie terminy wnoszenia zaskarżeń, rozpatrywań, odwołań i skarg oraz możliwość stwierdzenia nieważności wydanej decyzji administracyjnej. Wszystkie te przyczyny skutkują długim czasem przygotowania inwestycji. Jednocześnie trudności w uzyskaniu decyzji administracyjnych spowodowane są długotrwałym procesem wprowadzenia inwestycji liniowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz długim okresem pozyskiwania gruntów pod inwestycje.

Skutki barier inwestycyjnych dla PSG to zwiększenie kosztów realizacji projektów, zaniechanie lub odłożenie w czasie głównych decyzji inwestycyjnych oraz brak możliwości efektywnego wykorzystania środków unijnych – powiedział Marian Żołyniak.

Innym postulatem, jaki przedstawił prezes PSG jest zwolnienie spółki z konieczności uzyskania na budowę. Zwrócił on uwagę, że pozwolenia takiego nie potrzebują sieci kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne, telekomunikacyjne i elektryczne o napięciu do 1 kV. Wymagane jest ono dla sieci dystrybucyjnych gazu o ciśnieniu do 0,5 MPa. – Zwolnienie PSG z konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę znacznie uprościłoby proces inwestycyjny, szczególnie przy gazyfikacjach wyspowych z zastosowaniem stacji LNG – podsumował swoje wystąpienie podczas konferencji Marian Żołyniak.

CIRE.PL