Projekt zmian specustaw przesyłowych wraca do komisji sejmowej

16 marca 2021, 13:00 Alert
Piotr Naimski podczas posiedzenia Sejmu RP. Fot. Sejm RP/Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Piotr Naimski podczas posiedzenia Sejmu RP. Fot. Sejm RP/Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących zakłada przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji strategicznej infrastruktury energetycznej. Ustawa ma ułatwić rozbudowę sieci elektroenergetycznych, a także połączenie Gaz-Systemu z Polskim LNG.

Do projektu nowelizacji tzw. specustaw przesyłowych, po złożeniu dwóch poprawek przez klub Prawa i Sprawiedliwości, został we wtorek odesłany do sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Sens nowelizacji

– Ustawa przewiduje odszkodowania. Nie dotyka ona jednak samego procesu odszkodowań, a kwestii administracyjnych. W normalnych warunkach regulacyjnych przygotowanie inwestycji zajmuje 56 miesięcy. My dzięki tej specustawie skracamy ten okres do 19 miesięcy – powiedział w Sejmie Piotr Naimski pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Według autorów, zmiany w specustawach mają przyspieszyć procedury administracyjne. Jak wskazuje się w Ocenie Skutków Regulacji, na mocy obecnie obowiązujących przepisów „specustawy przesyłowej” z 2015 roku czas potrzebny do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych to średnio 19 miesięcy. Proponowane zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy. Naimski dodał, że projekt nowelizacji był uzgodniony w komisji wspólnej rządu i samorządu, a konsultacje z samorządami przy konkretnych inwestycjach muszą być prowadzone.

– Czasem jest tak, że władze samorządowe nie są w stanie zrozumieć interesu wykraczające poza granice samorządu. Wówczas jest faktycznie problem. Dlatego też niektóre inwestycje, które są w tej nowelizacji proponowane do uzupełnienia pozwolą te problemy pokonać – powiedział. Dodał, że wbrew pozorom, jeśli chodzi o konflikty w zakresie realizacji inwestycji linowych, tam gdzie jest sprzeciw właścicieli nie ma dużo. Zaznaczył, że nowelizacja przenosi ciężar odszkodowań ze Skarbu Państwa na inwestorów, ale jest to jednorazowe odszkodowanie i inwestorzy są zwolnieni z opłat wynikających z dzierżawy.

Nowe inwestycje

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym. Ma to prowadzić to do wyeliminowania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi. Ponadto wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu z jego spółką zależną Polski LNG.

Jednym z celów modyfikacji specustawy jest przystosowanie sieci do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Projektowane przepisy mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku. W projekcie specustawy pojawia się też lista inwestycji w systemie przesyłowym energii elektrycznej, które miałyby zostać nią objęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, ośmiu – 220 kV, oraz przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

Sejm RP/PAP/Bartłomiej Sawicki