Atom ma wesprzeć pobliskie gminy

3 kwietnia 2018, 08:30 Alert

Powołana do przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce spółka PGE EJ 1 ogłosiła w ubiegły piątek kolejny nabór wniosków, w ramach realizowanego przez spółkę programu wsparcia rozwoju gmin na terenie których wyznaczono potencjalne miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej.

Program wsparcia rozwoju gmin lokalizacyjnych służy finansowaniu zgłaszanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej projektów z zakresu: działań edukacyjno – informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz inicjatyw dobroczynnych i sponsoringowych. Jego beneficjentami są: samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) oraz powiaty pucki i wejherowski.

Budżet programu na 2018 r. został ustalony na poziomie 2 mln zł. Projekty zgłaszane do programu muszą być w całości realizowane na terenie gmin lokalizacyjnych, tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa lub powinny być przeznaczone dla ich mieszkańców, za wyjątkiem projektów z zakresu rynku pracy i wsparcia rozwoju zawodowego, które realizowane są na poziomie powiatów: puckiego i wejherowskiego. Program został zainaugurowany w listopadzie 2015 roku, wówczas budżet programu był na poziomie 1,2 mln zł. W 2016 i 2017 roku PGE EJ1 przeznaczyła na ten cel po 2 mln zł.

W ramach programu dofinasowanie uzyskały między innymi przedsięwzięcia przebudowy lokalnych dróg, modernizacji oczyszczalni ścieków, czy budowy domu socjalnego i modernizacji urzędu gminy.

PGE EJ 1/CIRE.PL