Sprzedaż Elektrociepłowni Będzin odroczona

13 lipca 2018, 09:00 Alert
Elektrociepłownia Będzin
EC Będzin / fot. Wikimedia Commons

EC Będzin SA postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o., w strukturach której funkcjonuje Elektrociepłownia Będzin, z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę.

W grudniu ub.r. EC Będzin SA zdecydowała o rozpoczęciu negocjacji z wybranym inwestorem branżowym w sprawie sprzedaży elektrociepłowni. W lutym spółka zdecydowała o zmianie terminu przekazania informacji o wynikach prowadzonych negocjacji z inwestorem. Raport w tej sprawie miał być przekazany do dnia 2 lipca 2018 r., ale ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o przesunięciu tego terminu. W piątek 13 lipca spółka wydała komunikat o wynikach negocjacji.

– Zamykamy proces sprzedaży naszej elektrociepłowni, z przyczyn niezależnych od nas. Uznaliśmy, że nie jest to najlepszy moment na zbywanie aktywów, biorąc pod uwagę, dużą zmienność cen energii elektrycznej, CO2 oraz wciąż dużą niewiadomą, jeśli chodzi o bardzo istotną dla branży ustawę o wsparciu kogeneracji – powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes EC Będzin S.A.

Dodał, że sprzedaż EC Będzin sp z o.o. jest możliwa, w sytuacji poprawy warunków rynkowych dla branży kogeneracyjnej oraz zainteresowania inwestorów. Jest to jednak perspektywa długookresowa.

– Od początku procesu informowaliśmy, że nie mamy presji na sprzedaż elektrociepłowni i nie będziemy robić tego za wszelką cenę. Uważamy, że w przyszłości uzyskamy znacznie lepszą cenę.
Proces due-diligence dał nam potwierdzenie wartości naszej elektrociepłowni, a szereg badań od jakości instalacji po badania geotechniczne gruntu, pokazały, że spółka jest zdrowa. W tej chwili nie prowadzimy z nikim żadnych negocjacji na temat sprzedaży, ale umowa prawa pierwokupu dla Tauron Ciepło oczywiście nadal obowiązuje. Bardzo dziękuję wszystkim inwestorom uczestniczącym w procesie – powiedział Kwiatkowski.

Prezes podtrzymał deklarację, iż począwszy od przyszłego roku, spółka wróci do polityki dywidendowej i będzie przeznaczać na ten cel do 50 proc. swojego zysku. Nie rezygnuje też z planów uruchomienia w tym i przyszłym roku dwóch lub trzech małych projektów kogeneracyjnych.

– Mamy zdolność organizacyjną i doradczą do równoległej obsługi dwóch lub trzech projektów kogeneracyjnych o wartości do 250 mln zł. Teraz skupiamy się na dynamicznym rozwoju naszej Grupy, szczególnie usług finansowych oraz doradczo-inżynierskich poprzez naszą firmę Enegro-Utech. Widzimy tu olbrzymie pole do popisu, gdyż jest coraz więcej klientów z np. pozwoleniami na budowę, ale nie posiadających finansowania – powiedział Kwiatkowski.

CIRE.PL