Resort klimatu podpisał projekt o ograniczeniu spalania pełnowartościowego drewna w masowej energetyce

2 lipca 2024, 15:20 Alert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z posłem Hennig-Kloską podpisali dziś projekt rozporządzenia zakazującego spalania pełnowartościowego drewna w masowej energetyce.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Ministerstwo Klimatu opracowało projekt rozporządzenia mającego na celu precyzyjne zdefiniowanie tzw. drewna energetycznego. Do tej pory polskie przepisy określały je w sposób ogólny jako „surowiec drzewny o obniżonej wartości technicznej i użytkowej ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe”. Brak precyzyjnej definicji prowadził do dowolnej interpretacji zapisów. Ustawa o odnawialnych źródłach energii zobowiązała ministra ds. środowiska do sprecyzowania tej definicji. Ten kluczowy krok, nad którym pracowano przez ostatnie miesiące, ma na celu ochronę zasobów leśnych i wspieranie bardziej zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami, nawet trociny będą najpierw przekazywane polskiemu biznesowi drzewnemu, jeśli tylko mogą być przez niego wykorzystane, zamiast trafiać do pieców energetycznych. To rozporządzenie stanowi istotny element w strategii promowania efektywnego wykorzystania drewna i wsparcia krajowego przemysłu drzewnego.

Ministerstwo klimatu i środowiska / Mateusz Gibała