Resort klimatu utworzy specjalny zespół ds. ochrony drzew i krzewów przed wycinką

10 lipca 2024, 13:30 Alert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło w środę utworzenie specjalnego zespołu mającego na celu ochronę drzew i krzewów przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką oraz zniszczeniem. Zespół ten opracuje narzędzia prawne chroniące zieleń, szczególnie w kontekście inwestycji prowadzonych w jej pobliżu. Resort podał, że zespół przeanalizuje propozycje zmian legislacyjnych od różnych grup społecznych oraz przygotuje wytyczne dotyczące prac w obrębie korzeni, pnia i korony drzew oraz krzewów.

Źródło: freepik.com

Zespół skupi się na takich kwestiach jak definicje drzewa i jego zniszczenia, naliczanie kar administracyjnych za uszkodzenia, kryteria wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, regulacje dotyczące nasadzeń zastępczych, kompensacje strat wynikających z wycinki oraz zasady informowania o planowanych usunięciach drzew i krzewów. Przeanalizowane zostaną również zasady ochrony zieleni w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na obszarach zabytkowych i cmentarzach.

Zgodnie z ministerstwem, nowe przepisy mają przyczynić się do lepszej ochrony zieleni miejskiej, wzmocnienia ochrony istniejącej zieleni, redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawy retencji wody oraz zahamowania utraty różnorodności biologicznej, a także zapewnienia schronienia dla ptaków.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Gibała: Klimatyczny populizm to takie samo zagrożenie jak denializm