Stańczyk: Pakiet paliwowy pozwoli na ograniczanie szarej strefy (ROZMOWA)

13 września 2016, 07:30 Energetyka
pawel-stanczyk-1-olpp
Źródło: Operator Logistyczny Paliw Płynnych

ROZMOWA

– Regulacje zwane pakietem paliwowym mają ograniczyć działanie szarej strefy i poprawić ściągalność podatku VAT. Przywracają także zdrową konkurencję i transparentność w sektorze paliwowym. Wydaje się, że coraz więcej podmiotów będzie wychodzić z szarej strefy, rejestrując swoją działalność. Liczby stoją po stronie wprowadzonych zmian – mówił w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Paweł Stańczyk, prezes Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.

BiznesAlert.pl: Pakiet paliwowy funkcjonuje zaledwie kilka tygodni. Czy można już wyciągnąć pierwsze wnioski dotyczące efektów jego działania?

Paweł Stańczyk, prezes Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z o.o.: OLPP posiada w Polsce sieć 19 baz paliw o łącznej pojemności około 1,8 mln m³. Dane, które do tej pory otrzymujemy, pozwalają nam stwierdzić, że pakiet paliwowy okazuje się dużym sukcesem na wielu płaszczyznach. Po pierwsze jest to realny instrument walki z szarą strefą. Już od początku funkcjonowania nowych przepisów, od sierpnia br., zauważamy wzrost liczby pojazdów i kierowców rejestrujących się w systemach OLPP, co może oznaczać, że coraz więcej firm wychodzi z szarej strefy. Efekty wprowadzonych zmian widać w każdym elemencie naszej działalności. Zauważamy pozytywne zmiany zarówno w segmencie przeładunków i przyjęcia, jak i wielkości wolumenu wydań paliwa. W poszczególnych bazach wyniki rozkładają się różnie, nawet do 30% wzrostu wydań paliw na rynek w legalnym obrocie. W mojej opinii dotychczasowi dostawcy obserwują jak funkcjonuje rynek od momentu wejścia w życie pakietu paliwowego.

Co się zmieniło i jak wyglądał dotychczasowy proceder wyłudzania podatku VAT na paliwie?

Podstawowym celem nowych regulacji jest ograniczenie nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT, na co OLPP terminowo się przygotowało, pod względem handlowym, operacyjnym i informatycznym. Przypomnę, że obecnie podatek VAT, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa musi być odprowadzony na rachunek organu podatkowego już po 5 dniach od przywozu do Polski. Dotychczas dopiero odsprzedaż paliwa w kraju była objęta tym podatkiem. To sprzyjało możliwości wyłudzeń VAT-u, unikania uiszczania należnego podatku. Odbywało się to najczęściej poprzez tworzenie łańcuszka firm. Na pewnym jego etapie jedna z firm nie płaciła podatku i przestawała istnieć. Straty dla budżetu na takiej formie działalności były ogromne.

W celu walki z tym zjawiskiem pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury przesyłowej Piotr Naimski, ministrowie finansów i energii przygotowali uporządkowany plan nazywany pakietem paliwowym. Dzięki tym zmianom legislacyjnym przywrócono zdrową konkurencję i transparentność na naszym rynku. Niezwykle ważne z punktu prowadzenia biznesu są pewność, stabilność i przewidywalność, które dają nowe rozwiązania.

Jak do nowego prawa dostosowują się podmioty działające na rynku?

Spółka OLPP wdrożyła procedury mające na celu realizację obowiązków ustawowych i jako właściciel składów podatkowych pobiera od klientów, a następnie wpłaca do Izby Celnej należny podatek VAT od sprowadzonego paliwa. Wiązało się to ze zmianą niektórych warunków współpracy z klientami. Duża świadomość celu nowych przepisów, czyli ograniczenie szarej strefy, spowodowała, że zarówno OLPP, jak i podmioty realizujące dostawy wewnątrzwspólnotowe do baz paliw Spółki nie miały problemu z uzgodnieniem nowych warunków współpracy. Nasze bazy paliw są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, co sprawia, że rejestrujemy teraz wzrost przyjęć paliw. Wszystkie nasze możliwości są obecnie analizowane, w tym na ile trend ten ma charakter długookresowy. Obserwujemy nową sytuację także pod kątem rozwojowym i inwestycyjnym, tak by móc wzmocnić i lepiej dostosować nasze bazy uwzględniając wymagania naszych partnerów, również w zakresie rozbudowy pojemności zbiornikowych w bazach paliw. Pakiet paliwowy działa dopiero od miesiąca, więc jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na daleko idące wnioski, aczkolwiek pierwszy miesiąc funkcjonowania pakietu oceniamy pozytywnie i optymistycznie.

Rozmawiał Bartłomiej Sawicki