Stępień: Przyłączenia do sieci przesyłowej Gaz-System wymagają czasu

1 lipca 2019, 10:45 Energetyka

Gaz-System prognozuje, że w 2030 r. będzie przesyłał nawet do 26 mld m sześc. gazu. Trend wzrostowy w wykorzystaniu tego źródła energii widać już dziś. Spółka umożliwia przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców, niemniej wymaga to wcześniejszych działań ze strony zainteresowanych i spełnienia określonych warunków.

Tomasz Stępień. Fot. Gaz-System
Tomasz Stępień. Fot. Gaz-System

Proces przyłączenia do sieci przesyłowej składa się z kilku etapów. Jego podstawą jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Po ich przedstawieniu Gaz-System opracowuje projekt umowy. Zawiera ona szczegóły dotyczące inwestycji, w tym aspekty techniczne i finansowe oraz czas potrzebny na realizację całej inwestycji.

Podpisana umowa umożliwia przystąpienie do projektowania, a następnie rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. W przypadku, gdy przyłączenie wiąże się z budową nowego punktu pomiarowego czas związany z wykonaniem usługi może wydłużyć się nawet do 5 lat od podpisania umowy. Przyłączenie do istniejącej stacji pomiarowej trwać może do 3 lat.

Każdy klient, który się zgłasza ma wyznaczonego opiekuna ze strony Gaz-System. Prowadzi on indywidualnie proces związany z przyłączeniem. Ważne w procesie jest to, aby wnioskujący z odpowiednim wyprzedzeniem podjął decyzję biznesową o zasileniu inwestycji gazem ziemnym i złożył do Gaz-System wniosek.

– Od 2015 r. zauważamy silną tendencję wzrostową związaną z zapotrzebowaniem na gaz, która sięga blisko 25 proc. Największy potencjał nasza spółka upatruje w odbiorcach z sektora elektroenergetyki – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System.

Kluczowy wpływ na czas realizacji przyłączenia mają:

– elementy infrastruktury przesyłowej konieczne do wybudowania, w tym długość przyłącza gazowego,
– zakres inwestycji po stronie podmiotu,
– uzyskanie określonych prawem pozwoleń i dokonanie odbiorów,
– przebieg procesów przetargowych w Gaz-System i w podmiocie przyłączanym,
– warunki finansowe, które musi spełnić podmiot.

– W ostatnich latach podjęliśmy szereg działań związanych z usprawnieniem procesu przyłączeniowego, aby skrócić czas jego trwania. Przykładem takiego postępowania jest np. centralizacja zakupu rur dla poszczególnych inwestycji oraz nowe podejście w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku wykonawców, by zmniejszyć ryzyka związane z nieprzewidywalnymi sytuacjami podczas prowadzenia inwestycji – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System.

Gaz-System