Strabag zbuduje infrastrukturę drogową i sieciową w ramach Projektu EFRA

17 lutego 2016, 14:30 Energetyka

Grupa LOTOS i spółka STRABAG podpisały umowę na budowę infrastruktury drogowej i sieciowej w ramach realizacji Projektu EFRA. Zakres umowy obejmuje budowę nowych i przebudowę istniejących dróg, placów, chodników i żelbetowych kanałów kablowych oraz szereg prac branżowych elektrycznych i sanitarnych. Wykonawca na terenie rafinerii w Gdańsku w trakcie prac na obszarze przygotowanym pod budowę nowych instalacji zastosuje wszystkie typy nawierzchni. Asfalt dostarczy spółka LOTOS Asfalt. Prace budowlane potrwają do kwietnia 2018 roku. 

Prace budowlane będą prowadzone w samym centrum powstającego Projektu EFRA, czyli instalacji kompleksu koksowania. Budowa i przebudowa dróg, chodników i placów będzie prowadzona na obszarze 12 ha w południowo-zachodniej części rafinerii. STRABAG już kilka lat temu był zaangażowany w rozwój infrastruktury związanej z budową nowych instalacji w ramach Programu 10+. Tym razem będzie budował infrastrukturę w wysokim reżimie czasowym, pozwalającym na jednoczesną budowę instalacji EFRA wykonywaną przez firmę Kinetics Technology.

 – Wybór sprawdzonego partnera to dla nas przede wszystkim gwarancja realizacji nowej inwestycji z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla pracującej obok rafinerii. Projekt EFRA jest strategicznie ważny dla przyszłości LOTOSU, dlatego cała nowa infrastruktura musi być wykonana przez profesjonalistów, mających doświadczenie w sektorze inwestycji rafineryjnych. Strabag gwarantuje nam zarówno terminową, jak i solidną realizację całego przedsięwzięcia – podkreśla Piotr Przyborowski, prezes Zarządu LOTOS Asfalt, dyrektor ds. Operacyjnych Grupy LOTOS.

STRABAG wykona własnymi siłami pełen zakres prac drogowych, a przy współpracy firm podwykonawczych zrealizuje prace branżowe. LOTOS wystąpi nie tylko w roli zleceniodawcy, ale poprzez swoją spółkę z Grupy Kapitałowej także jako producent asfaltu, który zostanie wykorzystany do budowy infrastruktury na terenie inwestycji. Wykonawca przewiduje zastosowanie wszystkich typów nawierzchni:  asfaltowych, które będą pochodzić właśnie ze spółki LOTOS Asfalt, betonowych, z płyt prefabrykowanych żelbetowych oraz kostki. Łączna powierzchnia budowanych nawierzchni wyniesie 26 tys. metrów kwadratowych (to powierzchnia ponad 3 boisk piłkarskich). W niej zawiera się: 12,4 tys. m kwadratowych nawierzchni asfaltowych, 2,6 tys. m kwadratowych nawierzchni betonowych, 8,2 tys. m kwadratowych płyt żelbetowych (70 proc. płyt będzie pochodziła z odzysku, czyli najpierw zostanie zdjęta z terenu prowadzonych prac, a następnie powtórnie wykorzystana), oraz 1,5 tys. m kwadratowych kostki betonowej.

 Od wielu lat współpracujemy ze spółkami z LOTOSU zarówno w zakresie zakupu i wykorzystywania na naszych budowach asfaltu oraz oleju opałowego. Cenimy wysoką jakość dostarczanego materiału oraz terminowość usług spółek z Grupy LOTOS. W zamian oferujemy, tak jak w przypadku tej umowy wysoką jakość usług budowlanych. Cieszę się, że możemy łączyć nasze siły i współpracować przy najważniejszych dla nas inwestycjach drogowych i wspierać naszego partnera przy jego kluczowych projektach takich jak Program 10+, a obecnie  EFRA – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Na terenie inwestycji powstanie także 2,2 tys. m kwadratowych chodników z kostki i asfaltowych. Podczas budowy wykorzystanych zostanie ok. 270 ton asfaltu, który dostarczy spółka LOTOS Asfalt, a prace ziemne zamkną się w 47 tys. metrów sześciennych, co odpowiada 5 tys. wywrotek ziemi. Ułożonych zostanie 6 km krawężników i obrzeży betonowych. Umowa obejmuje także wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych niezbędnych dla dróg (oświetlenie ze źródłami światła LED) oraz przepompowni, a także zabezpieczenie i przebudowę istniejących instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. Do budowy sieci międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych wykorzystanych zostanie ponad 7 km rur stalowych i z tworzyw sztucznych. Wykorzystane zostaną one m.in. do budowy sieci wody ppoż. służącej do zabezpieczenia obrony przeciwpożarowej nowoprojektowanych instalacji.

Zgodnie z warunkami umowy wykonawca ma zrealizować swoje prace do kwietnia 2018 roku.

Źródło: Lotos