Ministerstwo klimatu i środowiska zakłada, że udział OZE będzie wyższy niż w strategii energetycznej

18 lutego 2021, 11:00 Alert

Zdaniem Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. OZE, Polityka energetyczna Polski do 2040 roku jest zachowawcza w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Ireneusz Zyska / Fot. Bartłomiej Sawicki

Rozwój OZE

Ireneusz Zyska podczas kongresu EEC Trends powiedział, że z jego punktu widzenia w obszarze OZE ten dokument jest zachowawczy. – Zakontraktowane w ramach aukcji OZE z ostatnich trzech lat moce wytwórcze w energetyce wiatrowej, czy fotowoltaicznej pokazują, że poziomy deklarowane w PEP2040 na 2030 rok będą wcześniej osiągnięte – powiedział wiceminister. Elementy, które mogą przyspieszyć rozwój OZE to rozwój prosumentów fotowoltaiki i farm wiatrowych.

Dodał, że dokument rządowy jako strategia, przyjęta przez Radę Ministrów, jest dokumentem zamkniętym i nie podlega już konsultacjom. – Zawsze jednak możemy wrócić do aktualizacji, stworzyć ją, co może wynikać z faktu, że trendy w Europie i na świecie wyznaczają bardziej dynamiczny kurs w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej – powiedział Zyska.

– Dajemy sobie taką cezurę pięciu lat do ewentualnej zmiany, aktualizacji – trudno powiedzieć, bo obserwujemy postulaty strony społecznej, by łagodzić kurs transformacji. Musimy wyważyć wszystkie racje. Złotym środkiem i punktem odniesienia jest konkurencyjność polskiej gospodarki – dodał.

Rada Ministrów przyjęła na początku lutego Politykę energetyczną Polski do 2040 roku. W sektorze OZE zakłada, że w 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 procent.

Bartłomiej Sawicki

Zyska: Dynamiczny rozwój OZE wpłynie na ostateczny kształt strategii energetycznej (ROZMOWA)