Strupczewski: Co eksperci ekonomiczni Niemiec określają jako „szaleństwo ekonomiczne”?

3 marca 2014, 14:09 Atom
Andrzej Strupczewski 2

KOMENTARZ

Prof. Andrzej Strupczewski

Prof. nadzwyczajny Narodowego Centrum Badań Jądrowych

W pierwszym akapicie swej polemiki pan Spychalski pisze „. Zarzucam Panu, że zakłada Pan koszty finansowe jedynie w czasie budowy. Oznacza to, że cały koszt budowy EJ ma zostać spłacony przed jej wybudowaniem, co pociąga za sobą znaczne zaniżenie tych kosztów” Rozumowanie pana Spychalskiego jest błędne. Gdybyśmy spłacili cały koszt budowy EJ przed jej zbudowaniem, to nie potrzeba byłoby pieniędzy pożyczać i nie ważna byłaby wysokość odsetek.

Koszty kapitału rosną podczas budowy elektrowni. Począwszy od jej rozruchu, inwestor zaczyna spłacać i pożyczony kapitał i odsetki. To samo dotyczy wiatraków. Tylko, ponieważ nakłady inwestycyjne na wiatraki są na jednostkę mocy średniej wyższe niż nakładu na EJ, to bez subwencji nikt wiatraków nie buduje. A gdy subwencje się urywają, to nagle wiatraki nie są budowane, a robotnicy staja się bezrobotni. To właśnie dzieje się obecnie.

Co do wysokości nakładów inwestycyjnych, to poznamy je ostatecznie dopiero po otwarciu ofert na dostawę reaktora, a obecnie możemy tylko oceniać ile one wyniosą. Podstawą do takich ocen są dane z już zawartych kontraktów, przytoczone w tabeli w moim pierwszym tekście. Wskazują one, że szacunki zrobione przez Agencję Rynku Energii (ARE) są poprawne. A w obliczeniach ARE występują i koszty zagospodarowania terenu i koszty odsetek od kapitału.

Co do efektywności turbin wiatrowych to nie wątpię, że w dniach gdy wieje silny wiatr, ich moc jest duża. Niemcy tego doświadczają i muszą nadmiar energii eksportować, dopłacając by sąsiedzi zechcieli tę energię przyjąć. Dopłaty dla sąsiednich państw typowo wynoszą 15 euro/MWh 2),a w czerwcu 2013 roku sięgały 100 euro/MWh 3). Niestety gdy wiatru brak, brak również energii elektrycznej z wiatraków. A co o tym piszą sami eksperci niemieccy? Oto wypowiedź profesora Hansa Wernera Sinna, prezydenta instytutu badań nad gospodarką IFO (Institut für Wirtschaftsforschung) w Monachium (od lutego 1999), profesora ekonomii (ekonomia i finanse publiczne) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium (podaję jej fragmenty w oryginale, by mi nie zarzucano przekręcania cytatów): Deutschland muss dem Ausland Geld bezahlen, um seinen Strom loszuwerden. Das ist ökonomischer Wahnsinn – Niemcy muszą płacić zagranicy by pozbyć się swojego prądu. Jest to szaleństwo ekonomiczne. A o polityce forsownego rozwijania OZE pisze on „Sie ist ökologisch vollkommen nutzlos, führt zur Vernichtung von Naturlandschaften und senkt den Lebensstandard der Verbraucher” Jest ona ekologicznie bezużyteczna, prowadzi do niszczenia naturalnych krajobrazów I obniża poziom życia użytkownika.

Tego samego zdania jest dyrektor niemieckiego instytutu Gospodarki Michael Hüther, który oświadczył, że rząd niemiecki popełnił błąd odrzucając propozycję zlikwidowania ustawy o transformacji energetycznej EEG.. („Die Bundesregierung ist auf dem Holzweg, wenn sie an dem EEG … grundsätzlich festhalten will“, sagte Hüther Handelsblatt Online) 4). Te cytaty można mnożyć. W świetle doświadczenia niemieckiego dziwne się wydaje, że w Polsce są jeszcze chętni do obrony polityki wprowadzania na wielką skalę wiatraków i paneli słonecznych.

A co do mojej przyszłości zawodowej – właśnie kończę 77 lat, wiec czy za 10 lat powstanie elektrownia jądrowa czy nie, nie wpłynie na moją przyszłość zawodową. Ale wpłynie na ceny płacone za prąd przez moje dzieci i wnuki i na czystość powietrza, którym będą oddychać. Dlatego chciałbym, by rozsadek wziął górę, by wreszcie Polacy uczyli się na błędach innych i nie powtarzali działań, które sami profesorowie niemieccy określają jako “szaleństwo ekonomiczne”.

2) http://www.bloomberg.com/news/2012-12-24/german-utilities-pay-power-users-as-warm-windy-christmas-looms.html
3) http://www.economist.com/news/briefing/21587782-europes-electricity-providers-face-existential-threat-how-lose-half-trillion-euros
4) http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-chaos-iw-chef-die-bundesregierung-ist-auf-dem-holzweg/7332870-3.html

Źródło: CIRE.PL