Studencki projekt naukowy SAS wspiera walkę z rakiem w Polsce

25 maja 2016, 14:30 Innowacje

Studenci trzech polskich uczelni przeprowadzą analizy dotyczące zróżnicowania umieralności na nowotwory w zależności od wybranych czynników oraz przygotują prognozę zachorowań i zgonów do 2050 roku. Projekt badawczy przeprowadzany jest na potrzeby Krajowego Rejestru Nowotworów w ramach współpracy SAS Institute z Centrum Onkologii w Warszawie.

Według dostępnych raportów Światowej Organizacji Zdrowia liczba zachorowań na nowotwory złośliwe będzie systematycznie rosła do 2025 r. Liczba nowych przypadków tej choroby na świecie może wzrosnąć do 19 mln rocznie. Według ekspertów, w Polsce notuje się ponad 150 tys. nowych przypadków zachorowań rocznie. Wobec rosnącej skali problemu konieczne stało się stworzenie nowoczesnej platformy do wymiany wiedzy pomiędzy placówkami onkologicznymi i indywidualnymi specjalistami, wykorzystującej szeroki zakres zaawansowanych analiz epidemiologicznych, które mogą wspierać m. in. ocenę skuteczności leczenia nowotworów w Polsce.

W odpowiedzi na tę potrzebę, Krajowy Rejestr Nowotworów przy Centrum Onkologii w Warszawie uruchomił informatyczną platformę naukową do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce. W ramach projektu realizowanego m.in. przez SAS Institute, który był podwykonawcą i dostawcą technologii oraz narzędzi analitycznych, została wdrożona centralna baza danych z hurtownią danych i narzędziami analitycznymi. Baza danych, która powstała przez połączenie 16 baz wojewódzkich rejestrów nowotworów, zawiera informacje o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w całej Polsce. Hurtownia danych, zintegrowana z centralną bazą danych KRN, wyposażona w zaawansowane narzędzia analityczne umożliwia wszechstronną analizę danych onkologicznych oraz upowszechnianie wyników analiz i raportów za pośrednictwem Platformy Wiedzy, dostępnej on-line pod adresem www.onkologia.org.pl.

Studencki projekt naukowy SAS

Aby wykorzystać w pełni możliwości nowego systemu, Krajowy Rejestr Nowotworów przy Centrum Onkologii w Warszawie we współpracy z SAS Institute zaprosił Studenckie Koła Naukowe zajmujące się analizą danych, do udziału w projekcie badawczym wykorzystującym dane dostępne w bazie Krajowego Rejestru Nowotworów. Zgłosiły się 4 zespoły studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zespoły liczą od 2 do 6 członków.

Studenci podjęli się przeprowadzenia analiz zróżnicowania umieralności na najczęstsze nowotwory w zależności od miejsca zamieszkania i wybranych czynników socjoekonomicznych, a następnie opracowania krótko i długoterminowej prognozy zgonów na nowotwory (do 2050 roku) metodą age-period-cohort. Poznanie odpowiedzi na pytanie, jaka będzie skala umieralności na najczęstsze nowotwory w Polsce w kolejnych dekadach pozwoli lepiej przygotować się do walki z rakiem przez ośrodki onkologiczne w kraju.

– Atutem współpracy studentów biorących udział w projekcie jest możliwość prowadzenia projektu badawczego z wykorzystaniem rzeczywistych danych oraz współpraca z zespołem ekspertów w dziedzinie onkologii. Mamy nadzieję, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii analitycznych uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania innowacyjnego podejścia do badań, a uzyskane wyniki w istotny sposób przyczynią się do rozwoju profilaktyki i oceny zagrożenia nowotworami złośliwymi w populacji polskiej oraz skuteczności ich leczenia – mówi Barbara Czarnecka, Koordynator Programu Akademickiego w SAS Institute.

Zespoły pracować będą do 30 czerwca br., a przeprowadzone analizy będą przygotowywane z wykorzystaniem narzędzi analitycznych SAS. Udział w projekcie umożliwia studentom prowadzenie badań, które mają duże znaczenie społeczne i realny wpływ na rozwój tak istotnej dziedziny medycyny, jaką jest onkologia. Projekt jest jedną z pierwszych inicjatyw, która otwiera nowe możliwości przed Krajowym Rejestrem Nowotworów w zakresie szerszej współpracy z nauką i biznesem w celu budowania wytycznych do zwiększenia skuteczności diagnozowania oraz leczenia nowotworów złośliwych w Polsce. Wyniki analiz zostaną opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych. Współpraca między SAS Institute, ośrodkami akademickimi i Centrum Onkologii jest doskonałą ilustracją idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło: SAS Institute