Sumera: PGNiG uratowało kontrakt katarski

10 grudnia 2014, 13:44 Energetyka

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Qatar Liquefied Gas Company Ltd zawarły porozumienie do umowy sprzedaży skroplonego gazu LNG z dnia 29 czerwca 2009 r. Zgodnie z Porozumieniem PGNiG i Qatargas, biorąc pod uwagę swoją długoterminową współpracę, zmieniły zasady wykonywania Umowy Długoterminowej w 2015 roku. Według naszego rozmówcy to maksymalne możliwe ustępstwo.

– PGNiG zrobiło co mogło aby uratować kontrakt – twierdzi Sebastian Sumera, makler giełd towarowych i współpracownik Klubu Jagiellońskiego. – Nie znamy oczywiście konkretnych zapisów umowy, ale analizując ją na znanym poziomie ogólności należy uznać, że jest ona korzystna. Faktem jest, że Katarczycy mogą spróbować „upchnąć” swój gaz skroplony tam, gdzie będzie najtaniej, a różnicę cenową opłaci PGNiG. Wtedy jednak Polacy mogą przesunąć termin odbioru dostaw.

Na mocy Porozumienia, Qatargas ulokuje gaz LNG przewidziany do dostarczenia PGNiG w 2015 r. (ok. 1,5 mld m3) na innych rynkach, wykorzystując swoją pozycję jako jednego z wiodących producentów i dostawców LNG na świecie – informuje polska spółka. Jednocześnie na mocy Porozumienia strony będą miały możliwość określenia zasad na jakich PGNiG i Qatargas uzgodnią dostawy LNG w 2015 do terminalu w Świnoujściu w zależności od potrzeb energetycznych Polski. PGNiG pokryje Qatargas ewentualną różnicę pomiędzy ceną LNG określoną w Umowie Długoterminowej a jego ceną rynkową uzyskaną przez Qatargas. Jeśli cena ta miałaby być niższa niż satysfakcjonująca PGNiG, wówczas odbiór niesprzedanego LNG będzie przesunięty na kolejne lata wykonywania Umowy Długoterminowej.