Sytuacja na Ukrainie przerodziła się w wojnę, więc Turcja wdroży konwencję z Montreux

28 lutego 2022, 08:45 Alert

– Konwencja z Montreux wprowadziła obowiązujące międzynarodowe przepisy dotyczące ruchu okrętów wojennych w krajach nadmorskich akwenu Morza Czarnego. Turcja jak dotąd ściśle przestrzegała przepisów konwencji – powiedział minister spraw zagranicznych Turcji Mevlüt Çavuşoλουlu.

Flaga Turcji. Źródło: Public Domain Pictures
Flaga Turcji. Źródło: Public Domain Pictures

– Przepisy tej konwencji, dotyczące przepływu okrętów wojennych przez Dardaneli i Bosforu są jasne. Zgodnie z nim nasi eksperci, wojskowi i prawnicy ocenili, że obecnie na początku był to atak Rosji, operacja wojskowa, nie wojna. Obecnie atak zamienił się w wojnę, nie jest to już operacja wojskowa, to oficjalnie stan wojny. W tym przypadku więc ma zastosowanie przepis konwencji z Montreux zakazujący przepływu przez Dardanele i Bosfor stronom wojującym. Ma zastosowanie do Rosji, a także ma zastosowanie do Ukrainy. W ten sposób realizujemy konwencję z Montreux – powiedział w niedzielę oficjalnie turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuşoλουlu.

Konwencja z Montreux (fr. Convention concernant le régime des détroits) to porozumienie regulujące prawo morza w cieśninach czarnomorskich (Bosfor i Dardanele). Dotyczy prawa i zasad przechodzenia przez cieśniny czarnomorskie statków i okrętów nienależących do Turcji, na której wodach terytorialnych znajdują się cieśniny. Została podpisana 20 lipca 1936 roku w Montreux.

Jej sygnatariuszami są Australia, Bułgaria, Francja, Grecja, Japonia, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania i ZSRR. Została spisana w języku francuskim, depozytariuszem jest rząd francuski. Została zarejestrowana w Sekretariacie Ligi Narodów 11 grudnia 1936 roku pod nr 4015. Postanowienia konwencji obowiązują do czasów obecnych.

Anadolu Agency/Teresa Wójcik

Turcja stawia na atom z Rosji