Energetyka Odnawialna – nowy program dla managerów w Szkole Biznesu PW

28 sierpnia 2019, 10:15 Alert
oze wiatraki vestas
Turbina wiatrowa Vestas. Fot. Pixabay

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej oferuje nowe studia podyplomowe. Roczny, bardzo nowatorski, program, który jest poświęcony energetyce odnawialnej dla biznesu, technologii, wdrożeniom i otoczeniu ekonomicznemu, rusza od listopada 2019 r. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie, podlegającego obecnie dużym zmianom, rynku energetycznego w Polsce.

Edukacja, której potrzebuje biznes i środowisko

Energetyka odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia – to nowy kierunek studiów podyplomowych współtworzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytut Energetyki Odnawialnej. Program studiów ma charakter nowatorski i został opracowany pod kątem dwóch obszarów tematycznych. Pierwszy obejmuje zagadnienia związane z rynkiem, jego regulacjami oraz technologią. Drugi porusza tematy związane z oceną opłacalności inwestycji w OZE i praktyczną realizacją projektów inwestycyjnych.

Zakres merytoryczny studiów ma charakter innowacyjny i wyróżnia się spośród innych ofert edukacyjnych tego typu. Twórcy programu położyli największy nacisk na jego aktualność technologiczną, rynkową i regulacyjną, w tym bieżące monitorowanie regulacji poświęconych OZE w kontekście zmian klimatycznych w Europie i Polsce. Oferta edukacyjna programu poświęcona jest przede wszystkim dwóm najbardziej konkurencyjnym ekonomicznie i popularnym technologiom: fotowoltaicznej i wiatrowej. Kierunek przekazywanej wiedzy będzie obejmował pogłębioną analizę funkcjonowania OZE w decentralizującym się systemie energetycznym i na liberalizującym się rynku UE, przygotowywanie i finansowanie projektów inwestycyjnych czy szczegółowe omówienie studiów przypadku dla modelowych/referencyjnych inwestycji.


Podnoszenie kompetencji lub przygotowanie do inwestycji

Studia są adresowane do inwestorów i deweloperów działających w obszarze energetyki rozproszonej oraz do managerów odpowiedzialnych za redukcję kosztów energii w firmach. Kolejną grupą, która może skorzystać z zaproszenia do podniesienia kompetencji, są przedstawiciele banków i funduszy finansujących projekty energetyczne oraz dostawcy technologii – zwłaszcza Ci, którzy chcą lepiej poznać potrzeby inwestorów i ich warunki ekonomiczne. Studia będą bardzo dobrym uaktualnieniem wiedzy dla tych, którzy już działają na rynku OZE oraz dla pracowników firm z zakresu energetyki tradycyjnej, którzy mogą przygotować się do nowych wyzwań związanych z dekarbonizacją polskiej gospodarki.

Ewolucja polskiego rynku energetycznego

– Zaproponowany zakres wiedzy sprawi, że absolwenci studiów poświęconych Energetyce Odnawialnej ze Szkoły Biznesu PW będą najlepszymi specjalistami na rynku, w pełni gotowymi do podejmowania udanych realizacji projektów z zakresu OZE. Stworzyliśmy program, który gwarantuje zdobycie najbardziej wszechstronnej i aktualnej wiedzy o rynku energetycznym, uwzględniającej regulacje oraz specyfikę polskiego rynku. Postępujące zmiany klimatyczne są stałą scenografią naszego życia. Świat zwraca się w kierunku energetyki odnawialnej, która staje się dominującą nad tradycyjną. Zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru energetyki odnawialnej rośnie, a już wkrótce będzie ich potrzebnych znacznie więcej, bo energetyka odnawialna będzie pierwszoplanową także i w Polsce – stwierdza Paweł Urbański, dyrektor Szkoły Biznesu PW i kierownik Studiów Energetyka Odnawialna dla Biznesu.

Najszersza, najbardziej aktualna wiedza

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej, który jest opiekunem merytorycznym studiów, zapowiada: – przyjrzymy się rynkowi z jak największej perspektywy, nie tylko przez pryzmat największych farm fotowoltaicznych i wiatrowych, które z powodzeniem podejmują konkurencję na rynku hurtowym energii, ale będziemy uważnie obserwować sektor generacji rozporoszonej i mniejszych inwestorów. Popatrzymy na sektor autoproducentów – energetykę przemysłową, czyli tam, gdzie buduje się instalacje małej mocy na potrzeby zakładów przemysłowych i usługowych, ale i inwestorów, którzy energię będą sprzedawać bezpośrednio w ramach umów PPA. Zanalizujemy perspektywy rozwijającego się obecnie rynku prosumenckiego, w szczególności prosumenta biznesowego. Gwarantujemy szerokie podejście do energetyki odnawialnej – studenci dowiedzą się nie tylko, że jakaś technologia czy obszar się rozwijają, ale będą widzieli jej kontekst rynkowy i będą mogli porównywać, gdzie atrakcyjność inwestowania jest największa, gdzie np. można wchodzić na rynek bez korzystania z instrumentu wsparcia i jak najłatwiej unikać ryzyka regulacyjnego.

Autorytet o międzynarodowym statusie

Współtwórcą studiów Energetyka odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia, obok Szkoły Biznesu PW, jest Instytut Energetyki Odnawialnej, który działa od niemal dwóch dekad jako niezależna grupa badawcza obszaru energetyki w Polsce i na świecie. Think tank tworzą eksperci posiadający głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej, którzy m.in. opracowali założenia do systemu zielonych certyfikatów, modelu prosumenckiego i systemu aukcyjnego, zajmują się prognozami cen i taryf energii elektrycznej, umowami PPA, analizami ekonomicznymi i finansowymi, ekspertyzami i raportami (coroczny „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”). Instytut monitoruje rynek OZE oraz działania administracji państwowej w formule „watchdog” oraz bierze udział w projektach realizowanych w programach badawczych UE, przygotowuje ekspertyzy dla agend rządowych i unijnych.

Zajęcia programu: Energetyka odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia, rozpoczynają się w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej wraz z początkiem listopada 2019 r. Studia obejmują 2 semestry i wymagają obrony pracy dyplomowej.

Szkoła Biznesu – Politechnika Warszawska