Szwecja dołączy do NATO w cyberprzestrzeni

2 lipca 2015, 08:31 Alert

(BiznesAlert.pl)

Sztokholm dołączy do prac zlokalizowanego w estońskim Tallinie Centrum Obrony w Cyberprzestrzeni NATO. Szwedzi wezmą udział w jego pracach jako uczestnik kontrybuujący.

Preludium do tego kroku był udział Szwecji w ćwiczeniach obrony w cyberprzestrzeni o kryptonimie Locked Shields. Zdaniem Szwedów wyzwania w cyberprzestrzeni wykraczają poza granice NATO. Z ich decyzji cieszy się Estonia. – To kluczowe, aby włączać jak najwięcej krajów w badania nad cyberprzestrzenią w ramach pracy Centrum. To już teraz jedno z największych centrów NATO – powiedział sekretarz ministerstwa obrony narodowej Estonii Mikk Marran.

Prace ośrodka finansują Czesi, Estończycy, Francuzi, Niemcy, Węgrzy, Włosi, Łotysze, Litwini, Holendrzy, Polacy, Słowacy, Hiszpanie, Brytyjczycy i Amerykanie.