Przedłużono pracę bloków jądrowych w elektrowni Forsmark w Szwecji

26 czerwca 2019, 16:15 Alert
atom pixabay
Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego (SSM) przekazał informację, że bloki 1 i 2 elektrowni jądrowej Forsmark mogą być bezpiecznie eksploatowane przez kolejne 10 lat, do 2028 r., poza planowany początkowo 40-letni okres pracy.

Chociaż szwedzkie licencje na eksploatację reaktorów nie są ograniczone czasowo, zgoda na prowadzenie działalności podlega okresowemu przeglądowi bezpieczeństwa przedkładanemu SSM co 10 lat.

W elektrowni jądrowej Forsmark działają trzy energetyczne bloki jądrowe wyposażone w reaktory z wrzącą wodą (BWR), dwa o mocy 900, które rozpoczęły pracę komercyjną w roku 1980 i 1981 oraz jeden o mocy 1050 MWe, pracujący od roku 1985. Miały one początkowo być eksploatowane przez okres 40 lat.

Operator elektrowni Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) przedstawił kompleksowe oceny bezpieczeństwa dla bloków Forsmark 1 i 2 w kwietniu 2018 r. W tym czasie SSM dokonał ich analizy, aby ustalić, czy spełnione są wymagania ustawy o działalności jądrowej i zająć stanowisko w sprawie zdolności FKA do utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego do następnej kompleksowej oceny.

„Ponieważ bloki Forsmark 1 i 2 przy następnej kompleksowej ocenie będą miały ponad 40 lat pracy, oznacza to, że szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego w swojej analizie musiał uwzględnić warunki przedłużenia ich pracy poza początkowy okres eksploatacji, który był planowany, gdy reaktory zostały uruchomione” – poinformował regulator.
SSM zbadał 17 obszarów objętych ogólną oceną i stwierdził, że FKA przeprowadziła prawidłowo analizę działań i środków niezbędnych do zapewnienia krótko- i długoterminowych kompetencji i personelu. Istnieje również odpowiedni program zarządzania starzeniem technicznym sprzętu i wyposażenia elektrowni, powiedział SSM.

„Nasz przegląd analiz zależnych od czasu pokazuje, że FKA nie zakończyła prac analitycznych, a także brakuje nam uzasadnionego stanowiska FKA w odniesieniu do terminowości ocen bezpieczeństwa” – powiedziała inspektor SSM Karin Liljequist. W konkluzji SSM stwierdził, że FKA „osiągnęła wstępne wymagania do utrzymania i poprawy bezpieczeństwa jądrowego do następnej okresowej ogólnej oceny, pod warunkiem, że usunie braki zidentyfikowane przez organ podczas przeglądu”.

W ubiegłym tygodniu zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zakończył przegląd długoterminowego bezpieczeństwa operacyjnego w Forsmark 1 i 2. Oceniono przygotowanie zakładu, organizację i programy związane z długoterminową eksploatacją (LTO) zgodnie ze standardami bezpieczeństwa MAEA. Zespół zidentyfikował dobre praktyki i działania, które będą rozpowszechniane w przemyśle jądrowym na całym świecie. Dostarczył także zaleceń dotyczących dalszych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa LTO.

World Nuclear News, CIRE.PL