Przedłużono pracę bloków jądrowych w elektrowni Forsmark w Szwecji

26 czerwca 2019, 16:15 Alert

Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego (SSM) przekazał informację, że bloki 1 i 2 elektrowni jądrowej Forsmark mogą być bezpiecznie eksploatowane przez kolejne 10 lat, do 2028 r., poza planowany początkowo 40-letni okres pracy.

Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay
Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

Chociaż szwedzkie licencje na eksploatację reaktorów nie są ograniczone czasowo, zgoda na prowadzenie działalności podlega okresowemu przeglądowi bezpieczeństwa przedkładanemu SSM co 10 lat.

W elektrowni jądrowej Forsmark działają trzy energetyczne bloki jądrowe wyposażone w reaktory z wrzącą wodą (BWR), dwa o mocy 900, które rozpoczęły pracę komercyjną w roku 1980 i 1981 oraz jeden o mocy 1050 MWe, pracujący od roku 1985. Miały one początkowo być eksploatowane przez okres 40 lat.

Operator elektrowni Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) przedstawił kompleksowe oceny bezpieczeństwa dla bloków Forsmark 1 i 2 w kwietniu 2018 r. W tym czasie SSM dokonał ich analizy, aby ustalić, czy spełnione są wymagania ustawy o działalności jądrowej i zająć stanowisko w sprawie zdolności FKA do utrzymania i zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego do następnej kompleksowej oceny.

„Ponieważ bloki Forsmark 1 i 2 przy następnej kompleksowej ocenie będą miały ponad 40 lat pracy, oznacza to, że szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego w swojej analizie musiał uwzględnić warunki przedłużenia ich pracy poza początkowy okres eksploatacji, który był planowany, gdy reaktory zostały uruchomione” – poinformował regulator.
SSM zbadał 17 obszarów objętych ogólną oceną i stwierdził, że FKA przeprowadziła prawidłowo analizę działań i środków niezbędnych do zapewnienia krótko- i długoterminowych kompetencji i personelu. Istnieje również odpowiedni program zarządzania starzeniem technicznym sprzętu i wyposażenia elektrowni, powiedział SSM.

„Nasz przegląd analiz zależnych od czasu pokazuje, że FKA nie zakończyła prac analitycznych, a także brakuje nam uzasadnionego stanowiska FKA w odniesieniu do terminowości ocen bezpieczeństwa” – powiedziała inspektor SSM Karin Liljequist. W konkluzji SSM stwierdził, że FKA „osiągnęła wstępne wymagania do utrzymania i poprawy bezpieczeństwa jądrowego do następnej okresowej ogólnej oceny, pod warunkiem, że usunie braki zidentyfikowane przez organ podczas przeglądu”.

W ubiegłym tygodniu zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zakończył przegląd długoterminowego bezpieczeństwa operacyjnego w Forsmark 1 i 2. Oceniono przygotowanie zakładu, organizację i programy związane z długoterminową eksploatacją (LTO) zgodnie ze standardami bezpieczeństwa MAEA. Zespół zidentyfikował dobre praktyki i działania, które będą rozpowszechniane w przemyśle jądrowym na całym świecie. Dostarczył także zaleceń dotyczących dalszych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa LTO.

World Nuclear News, CIRE.PL