Szyszko: Polska nadal gra o korzystne zmiany polityki klimatycznej

10 października 2016, 12:30 Środowisko

Ratyfikacja porozumienia klimatycznego przez Polskę wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju całego świata. Porozumienie paryskie jest sukcesem Polski. Wpisuje w nasze cele polityki klimatycznej i energetycznej. Polska jest w grze, będziemy siedzieć za stołem negocjacyjnym na najbliższym posiedzeniu konferencji stron konwencji klimatycznej na 22 posiedzeniu w Marrakeszu – podkreślił minister środowiska Jan Szyszko podczas konferencji prasowej 10 października.

– Ratyfikacja porozumienia klimatycznego przez Polskę wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju całego świata. Porozumienie paryskie jest sukcesem Polski wpisuje w nasze cele polityki klimatycznej i energetycznej to sukces Polski. Polska jest w grze, będziemy siedzieć za stołem negocjacyjnym na najbliższym posiedzeniu konferencji stron konwencji klimatycznej na 22 posiedzeniu w Marrakeszu – podkreślił minister środowiska Jan Szyszko podczas konferencji prasowej 10 października.

Fot. Ministerstwo Środowiska

Porozumienie paryskie zostało ratyfikowane w ubiegłym tygodniu. Dokumenty zostały złożone w Nowym Jorku. Polska na najbliżej, pierwszej konferencji stron porozumienia klimatycznego będzie uczestniczyć na tym posiedzeniu z prawem głosu. Należy zaznaczyć, że stroną porozumienia będzie także Unia Europejska jako organizacja gospodarcza ponieważ przepisy międzynarodowe dopuszczają takie funkcjonowanie. Polska będzie jednak w gronie tylko kilku państw, które złożyły dokumenty ratyfikacyjne porozumienia paryskiego. Nie wszystkie kraje UE będą reprezentowane indywidualnie podczas tego posiedzenia, które odbędzie się przy okazji konferencji stron konwencji klimatycznej, która odbędzie się 7 listopada – podkreślił wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Przenieść porozumienie klimatyczne na politykę UE

– Celem w związku z ratyfikacją porozumienia przez RP, a także przez UE, aby do europejskiej polityki klimatycznej tak bardzo ambitniej, rozwijającej się, tak bardzo zielonej, wprowadzać to wszystko co jest w duchu konwencji klimatycznej i co jest zapisane w porozumieniu paryskim. Sprawa związana z dobrowolnością, własną polityką surowcową, własną ścieżką rozwoju jest dla nas bardzo istotna. Prowadzimy w tym od wielu miesięcy działania na poziomie instytucji unijnych, chcemy te działania kontynuować. Porozumienie paryskie zmieniło zupełnie podejście do ochrony klimatu także na poziomie UE. Ostatnia rada ds. środowiska jaka odbyła się w sprawie ratyfikacji porozumienia klimatycznego, a także cały proces w UE związany z polityką klimatyczną, mowa tu o sektorach ETS, non -ETS mamy nadzieje, że będzie przełożona w tych dokumentach na te elementy, które stworzą podstawę porozumienia klimatycznego – podkreślił wiceminister Paweł Sałek.

– Interesy państw, także w UE są różne. Do 2020 roku obowiązuje pakiet klimatyczno – energetyczny i to jest problem. Natomiast po 2020 roku zaistnieje porozumienie paryskie. W ramach tego porozumienia musimy negocjować. Główny cel porozumienia klimatycznego, którym jest redukcja emisji zarówno w kwestii mniejszej emisji jak i pochłaniania. Polska na ostatniej radzie mówiła, że podstawą naszego bezpieczeństwa musi być węgiel kamienny, brunatny. Musimy zamykać stare instalacje węglowe, a budować nowe w oparciu no najnowocześniejsze technologie bardziej wydajne, ale równocześnie musimy wykorzystać nasze możliwości w zakresie pochłaniania Co2, tak aby uzyskać neutralność w przyszłości – argumentował prof. Jan Szyszko.

„Nasza gospodarka może opierać się na polskich OZE- geotermia i biomasa”

– Mówiliśmy także, że nasza gospodarka musi opierać się na polskich OZE, które są specyficzne i bardzo wydajne. Są to takie źródła jak geotermia, która daje możliwości produkcji energii, przy jakimkolwiek braku emisji i równocześnie biomasa. W tych kierunkach jesteśmy liderami. W tym roku pod koniec kwietnia zorganizowaliśmy specjalną międzynarodową konferencję dotyczącą bilansu Co2 oraz na początku maja zorganizowaliśmy konferencje na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Pokazaliśmy wówczas, że obieg zamknięty może być wielką szansą dla terenów niezurbanizwanych, terenów wiejskich. Mogą być one samowystarczalne na bazie odnawialnych źródeł energii, szczególnie biomasy. Wykorzystanie OZE na terenach zurbanizowanych to nic innego jak tworzenie nowych miejsc pracy, a to jest wielka szansa. To jest zgodne z duchem porozumienia klimatycznego – podkreślił minister środowiska.

Polska ma odmiennie stanowisko niż w Francja w polityce klimatycznej UE

Płyną do nas takie sygnały z różnych kierunków, z rożnych państw, które uważają że jedyną możliwą realizacją polityki klimatycznej jest redukcja emisji, miałaby być ona tym wydajniejsza im droższa będzie jedna jednostka emisji. Takie stanowisko prezentuje m. in. Francja my się tym nie zgadzamy. Uważamy,że trzeba być bardziej efektywnym i bardziej myśleć o zrównoważonym rozwoju, a więc z przeciwdziałaniem negatywnych sytuacji, dbanie o bioróżnorodność, powstrzymanie procesu degradacji gleb, lasów. Tego nie zrobi się w innym sposób jak przez pochłanianie, a nie przez redukcję emisji. Co2 jest tym gazem zgodnie z porozumieniem klimatycznym, zgodnie z konwencją klimatyczną jest gazem, który ma służyć regeneracji.

„Nie chcemy dodatkowych opłat na polskie instalacje energetyczne”

Odnosząc się do kwestii budowy nowych elektrowni w Polsce, wiceminister Sałek podkreślił, że rząd, tak kieruje polityką energetyczną, aby żadnych podwyżek energii nie było – W tym momencie na rachunek za energię elektryczną jest wiele pozycji. Są to m. in. zużycie energii, opłata dystrybucyjna, sieciowa. Od dwóch miesięcy na rachunkach pojawiła się nowa pozycja, a więc opłata za energię OZE. Wynika ona z legislacji UE dlatego, że w całej Europie w sposób koszmarny są przekazywane dopłaty do OZE. Nie chcemy, aby nasze instalacje związane z bezpieczeństwem energetycznym czy elektrownie oparte o własne zasoby przyrodnicze były obciążane dodatkową opłatą związaną emisyjności Co2.Dążymy do tego, aby przeciętnemu Polakowi zdjąć z rachunek za energię jeszcze jedną pozycję.

Porozumienie paryskie zostało podpisane przez Polskę 22 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku. Szybka ratyfikacja porozumienia stała się kluczowa dla UE w tym Polski, gdy umowę zatwierdzili na początku września dwaj najwięksi emitenci gazów cieplarnianych na świecie – USA i Chiny. Unijni ministrowie ds. środowiska zatwierdzili ratyfikację przez Unię Europejską porozumienia klimatycznego z Paryża w dn. 30.09.16. Decyzja została podjęta w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Brukseli. – Osiągnęliśmy porozumienie na poziomie unijnym w sprawie ratyfikacji Porozumienia Paryskiego. Jednocześnie polskie interesy zostały zabezpieczone. Nasza gospodarka oparta jest na węglu i to zostało uwzględnione w przyjętym dziś porozumieniu – mówił wówczas prof. Jan Szyszko, minister środowiska dodając, że ,,decyzja ta uwzględnia zapisy Porozumienia Paryskiego, które mówią o zmniejszaniu koncentracji CO2 jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie, jednak z poszanowaniem specyfiki poszczególnych gospodarek”.

Jak informuje Ministerstwo Rada w Brukseli dotyczyła ratyfikacji Porozumienia paryskiego przez Unię Europejską. – Podczas posiedzenia Rady, delegacji pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko i wiceministra Pawła Sałka, udało się zabezpieczyć polskie interesy. Unia Europejska przyjęła fakt, że polska gospodarka jest oparta na węglu, dlatego do zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze mamy dążyć zgodnie z Porozumieniem paryskim m.in. poprzez pochłanianie tego gazu przez lasy – czytamy w komunikacje.

-Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył także, że podczas najbliższej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów w sprawie zmian klimatu COP22 w Marrakeszu Polska będzie jednym z kilku państwu UE, które ratyfikowały Porozumienie paryskie. To daje nam możliwość indywidualnego reprezentowania naszego stanowiska. Konferencja COP22 w Marrakeszu odbędzie się w dniach 7-18 listopada 2016 r.- informuje w komunikacie ministerstwo środowiska.

Do tej pory porozumienie ratyfikowały takie państwa jak m.in.: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk oraz państwa UE: Austria, Francja, Niemcy, Węgry, Malta, Portugalia i Słowacja.