Szyszko zawiadamia prokuraturę o nielegalnej wycince drzew w Świdniku

17 czerwca 2016, 12:30 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska minister Jan Szyszko złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na nieuzasadnionym wycięciu około 140 hektarów lasu i zniszczeniu ważnego dla Wspólnoty obszaru Natura 2000 PLH060021 Świdnik z występującym tam gatunkiem chronionym o nazwie suseł perełkowany (Spermophilus suslicus).

Na terenie trawiastego lotniska w Świdniku występowała populacja susła perełkowatego, którego liczebność w 2004 r. kształtowała się na poziomie ok. 12,6 tys. sztuk. Natomiast w latach 2010/2011 kolonia susła perełkowatego całkowicie wyginęła.

Działania podjęte przez Ministra zmierzają do ustalenia przez organy ścigania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób lub instytucji odpowiedzialnych za zaistniały stan.