TAG: ACEA

Liczba nowych samochodów osobowych na paliwa alternatywne zarejestrowanych w Polsce wyniosła 8 723 szt. w I kw. br., co oznacza wzrost o 5,7% r/r, […]
Cele związane z ograniczeniem emisji CO2 pochodzącego z transportu są od wielu miesięcy elementem prac Komisji Europejskiej. 17 stycznia 2019 […]
12 lipca 2018 roku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) opublikowało dane, z których wynika, że producenci samochodów mieli […]
Badanie przeprowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) pokazało, że największe znaczenie przy zakupie pojazdu ma […]