TAG: Belorusnieft

Spółka naftowa Belorusnieft zawiesiła dostawy białoruskiej ropy do Niemiec, ponieważ Mińsk musi zrekompensować niedobory ropy pochodzącej z […]