TAG: CEEP
Parlament Europejski będzie w środę głosował nad swoim stanowiskiem w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami, którego ma się […]
Zróżnicowanie dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej, nie tylko pod względem szlaków, ale również źródeł, pozwoli na stworzenie […]
(Grupa Lotos) 8 sierpnia br. Rada Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP) wybrała Roberta Pietryszyna, prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., […]
(Grupa Lotos) Robert Pietryszyn, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. został wybrany do składu Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). 
Komisja Europejska pracuje nad rewizją systemu handlu emisjami (ETS) na okres po 2020 roku. Central Europe Energy Partners (CEEP) i Fertilizers […]
Komisja Europejska pracuje nad zmianą dyrektywy 2003/87/WE o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem ekspertów Central Europe […]
(CIRE.pl) Komisja Europejska prowadzi prace nad nową dyrektywą o odnawialnych źródłach energii, która ma obowiązywać po 2020 roku. Central […]
KOMENTARZ Bogdan Janicki Starszy Doradca Central Europe Energy Partners (CEEP) Aktywny udział w kształtowaniu polityki informacyjnej Unii […]
Stany Zjednoczone mogą odegrać istotną rolę we wzmacnianiu i dywersyfikacji europejskich rynków energii. Przekonywał o tym Marcin Bodio, […]
(CEEP) Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek i James Jones zostali honorowymi członkami Central Europe Energy Partners (CEEP). Będą oni wspierać […]
Dla europejskiego sektora energii i przemysłu energochłonnego rok 2015 był okresem wielkich wyzwań. – Strategiczne inwestycje szły w parze z […]
Polski rząd zapowiedział złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE o stwierdzenie nieważności ustanowienia rezerwy stabilności rynkowej […]
Rok 2015 upłynął w Europie pod hasłem Unii Energii. Zdaniem Central Europe Energy Partners (CEEP), Unii Europejskiej udało się stworzyć […]
Propozycje dotyczące zmiany dyrektywy ws. emisji przemysłowych wywołują obawy przed skutkami finansowymi dla sektora energii i przemysłu […]
Europa Centralna ma szansę istotnie wzmocnić swą pozycję na arenie międzynarodowej poprzez infrastrukturalną integrację całego regionu i […]