TAG: Demokratyczna Republika Konga

Niemcy chcą osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku między innymi dzięki wodorowi, którego rozwój został opisany w strategii […]
Rząd Demokratycznej Republiki Konga poinformował w piątek, że pozwoli na poszukiwania ropy naftowej na części terenów słynnych parków […]