TAG: Dukowany
Czeskiej opozycja i kontrwywiad ostrzega przed udziałem firm chińskich i rosyjskich w budowie nowych bloków jądrowych w Dukowanach.