TAG: EC Zofiówka

W środę 7 listopada 2018 r. w Oddziale „Zofiówka”, należącym do PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa (PGNiG TEP), dokonano […]