TAG: Enea

Enea Ciepło podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na prace badawczo-rozwojowe dotyczące możliwości wykorzystania zielonego […]
Znaczącym kierunkiem dla naszego kraju może być rozwój technologii wodorowych. Jak wygląda kwestia regulacji prawnych w tym zakresie? Czy polska […]
GK Enea przygotowuje się do offshore. Mamy jeszcze czas, by to wszystko dobrze zaplanować. Planujemy również budowę magazynów energii – […]
– Enea wciąż większość energii elektrycznej wytwarza z węgla. Mamy jednak coraz więcej aktywów OZE. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne […]
BiznesAlert.pl dotarł do projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym. Zakłada ona rozwój technologii niskoemisyjnych oraz osłony […]
Enea miała 4 778 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 730 mln zł EBITDA i 314 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy […]
Ministerstwo klimatu i środowiska umorzyło podstępowania w sprawie możliwości nieprawidłowego wykorzystania pomocy publicznej w postaci […]
29 lipca 2021 roku została podpisana umowa inwestycyjna między Skarbem Państwa oraz ElectroMobility Poland, na mocy której państwo obejmie nowe […]
Spółki energetyczne coraz częściej wspierają sport w Polsce. Inwestują w motoryzację, lekkoatletykę, piłkę nożną, maratony i wiele […]
Od jesieni 2020 roku w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad rozporządzeniem o postępowaniu rozstrzygającym, które wprowadzi punktowy […]
Związkowcy z Solidarności w Grupie Tauron, którzy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie protestowali przeciwko możliwym zmianom w strukturze Grupy […]
Przedstawiciele czterech największych Grup Kapitałowych sektora elektroenergetycznego zawarli w piątek porozumienie z ministrem aktywów […]
Wszystkie siedem projektów morskich farm wiatrowych w ramach pierwszego etapu wsparcia kontraktem różnicowym w Polsce otrzymało już pozytywną […]
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) i Enea Operator nawiązały ścisłą współpracę, której ważnym elementem będzie […]
Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea i Tauron złożyły 5 lipca wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczący […]
W związku z planowanym rozliczeniem inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka nastąpi częściowe rozwiązanie rezerwy w […]
Pod koniec czerwca PKN Orlen podpisał aneks do dotychczasowej umowy z GE, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową. Model […]
Podczas panelu dyskusyjnego na Samorządowym Kongresie Gospodarczym, II Forum Regionów Trójmorza przedstawiciele koncernów wymienili poglądy na […]
W filmie z Louisem de Funès dla tytułowego hibernatusa stworzono odrębny, nierealny świat, aby dobrze się czuł w nowej rzeczywistości. Z NABE, […]
Tauron przekazał hiszpańskiej spółce OW Offshore oświadczenie o wygaśnięciu umowy o współpracy dotyczącej rozwijania projektów budowy […]
Witamy w relacji na żywo z Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2021. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.
Enea Operator rozwija koncepcję sieci inteligentnych (smart grid) w północno-zachodniej Polsce, tym razem w centrum Poznania. Moduł FDIR, […]
Enea buduje nowe źródło kogeneracyjne w MEC Piła, które przyczyni się do ograniczenia emisji i smogu. Na teren inwestycji został dostarczony […]
Grupa Enea opublikowała pierwszy raport ESG, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania […]
Enea spodziewa się, że jej wynik EBITDA w 2021 roku będzie “nieco niższy” niż odnotowany w 2020 roku – poinformował […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Grupy Enea poświęconej wynikom finansowym za pierwszy kwartał 2021 roku. Materiał jest […]
Grupa Enea zarobiła w pierwszym kwartale 2021 roku 406 mln 412 tys. zł, przy przychodach w wysokości 5 mld 41 mln 269 tys. zł – wynika z […]
Obie spółki szacują, że do wyodrębnienia gazowego aktywa Elektrowni Ostrołęka dojdzie jeszcze w drugim kwartale 2021 roku.
Polska Grupa Energetyczna planuje kolejne inwestycje w morskie farmy wiatrowe. – Chcemy, aby najwięcej polskich firm brało udział w budowie […]
Ministerstwo aktywów państwowych (MAP) rozpoczęło konsultacje projektu dokumentu “Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce […]
Enea Ciepło oficjalnie zakończyła sezon grzewczy 2020/2021 w Białymstoku. Od początku sezonu 12 października 2020 roku spółka odnotowała […]
Enea opublikowała wyniki po pierwszym kwartale 2021 roku. Wpłynęła na nie aktualizacja cen uprawnień do emisji CO2.
Związki zawodowe z PGE, Taurona, Enei i Energi powołały komitet protestacyjno-strajkowy spółek energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i […]
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin opublikował na Twitterze dane pokazujące pozytywną reakcję inwestorów na wieści o reformach […]
Enea Operator instaluje prototypowe magazyny energii w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Spółka podkreśla, że […]
Podczas Kongresu 590 uczestnicy panelu dyskusyjnego rozmawiali o perspektywach polskiego miksu energetycznego i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
Standardowe sieci dystrybucyjne były przygotowane na przepływ energii w jedną stronę, od wytwórcy do odbiorcy, w tym momencie się to zmienia […]
Enea Nowa Energia zajmuje się zarządzaniem i rozwojem projektów opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Spółka powstała w 2020 roku […]
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi to symboliczna data przypominająca o tym, że należy zachować równowagę pomiędzy gospodarczymi, społecznymi […]
Podczas panelu dyskusyjnego na konferencji Togetair, przedstawiciele polskich spółek energetycznych zastanawiali się nad możliwościami i […]
Po latach oporu Polska uznała, że nie ma nadziei na trwanie przy węglu i trzeba szukać sposobu, by zrezygnować z tego źródła energii na rzecz […]
Ministerstwo aktywów państwowych złożyło do rządu wniosek o rozpoczęcie prac nad programem wydzielenia aktywów węglowych oraz uruchomieniem […]
W największym w Polsce przeglądzie dotyczącym działań CSR i zrównoważonego rozwoju biznesu, opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu […]
– Nie podejmując działań w sektorze offshore zagrozilibyśmy bezpieczeństwu i konkurencji polskiej gospodarki. Bałtyk to dobre miejsce do […]
Węgiel nie zniknie z Polski dzięki Skarbowi Państwa, który utrzyma elektrownie węglowe niezbędne z powodu bezpieczeństwa energetycznego […]