TAG: ENSTOE

Stowarzyszenie ENTSOE zrzeszające operatorów sieci elektroenergetycznych informuje o niewyjaśnionym spadku częstotliwości w zsynchronizowanej […]