TAG: EPEX SPOT

Dziewiątego lutego została udostępniona możliwość prowadzenia aukcji na międzynarodowym rynku dnia następnego przez wielu nominowanych […]
Podczas ostatniego kwartalnego spotkaniu rady giełdy EPEX SPOT przedstawiony została plan uruchomienia transakcji na rynkach dnia następnego i […]